TAČR – uzavřené výzvy

2023

 • květen 2023 – Mezinárodní výzva QuantERA Call 23. Více zde.
 • květen 2023 – M-ERA.NET Call 2023. Více na stránkách TAČR.
 • duben 2023 – Sigma – 2. veřejná soutěž, DC2. Více zde.
 • leden 2023 – Trend – 9. veřejná soutěž, PP2. Více zde.

 

2022

 • prosinec 2022 – Sigma – 1. veřejná soutěž, DC 3. Více zde.
 • listopad 2022 – Trend – 8. veřejná soutěž, PP1. Více zde. 
 • září 2022 – Prostředí pro život – 6. veřejná soutěž. Více zde. 
 • červenec 2022 – Théta – 5. veřejná soutěž . Více zde. 
 • červen 2022 – Delta 2 – 4. veřejná soutěž. Více zde.
 • červen 2022 – Trend 6. veřejná soutěž a 7. veřejná soutěž. 
 • červen 2022 – Doprava 2020+ 4. veřejná soutěž. Více zde.
 • duben 2022 – NCK 2: Více zde.
 • leden 2022 – Mezinárodní cofundová výzva CHIST-ERA Call 2021. Více zde.

 

2021

 • listopad 2021 – Partnerství pro biodiverzitu Call 2021
 • červenec 2021 – Delta 2 – 3. veřejná soutěž
 • červen 2021 – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT – 5. veřejná soutěž
 • červen 2021 – DOPRAVA 2020+ – 3. veřejná soutěž
 • duben 2021 – THÉTA – 4. veřejná soutěž
 • duben 2021 – TREND Nováčci – 4. veřejná soutěž

 

2020

 • říjen 2020 – ÉTA – 5. – veřejná soutěž
 • říjen 2020 – Prostředí pro život – 4. veřejná soutěž
 • červenec 2020 – 2. veřejná soutěž DELTA 2 na podporu spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu s předpokládanou podporou zahraničních technologických a inovačních agentur či jiných obdobných institucí.
 • červenec 2020 – 3. veřejná soutěž Prostředí pro život – Podprogram 1 – „Operativní výzkum ve veřejném zájmu“
 • červen 2020 – 2. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+ na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy
 • červen 2020 – 4. veřejná soutěž ÉTA (podpora aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; projekty řešící problematiku související s pandemií COVID-19)
 • červen 2020 – M-ERA.NET Call 2020 – mezinárodní výzva na podporu materiálového výzkumu a inovací
 • červen 2020 – 3. veřejná soutěž programu TREND – Podprogram 1 – „Technologičtí lídři“
 • květen 2020 Aquatic Pollutants – mezinárodní spolupráce v tématu znečištění vodních zdrojů (cofoundová výzva v rámci ERA-NET)
 • březen 2020 ERA-MIN 2 Call 2019 – mezinárodní spolupráce v tématech energetiky a materiálů (cofoundová výzva v rámci ERA-NET)
 • únor 2020 Kappa, další informace zde , prezentace zde
 • únor 2020 Prostředí pro život 2 (PP3), bližší informace k programu naleznete zde a průběžné informace na webu
 • únor 2020 CHIST-ERA IV Call 2019 – mezinárodní spolupráce v tématech ICT (cofoundová výzva v rámci ERA-NET)
 • únor 2020 Trend 2 – podprogram 2 – Nováčci (zaměřen zejména na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi)

 

2019

 • prosinec 2019 Théta 3, základní informace zde, přílohy zde, předběžné parametry soutěže zde,
 • listopad Zéta 4, aktuální informace ze dne 21.10.2019 naleznete zde, přílohy k návrhu projektu zde, předběžné parametry soutěže zde
 • listopad 2019 BiodivClim Call 2019 – mezinárodní spolupráce vázaná na program Prostředí pro život (cofoundová výzva v rámci ERA-NET), uzávěrka odevzdání pre-proposal 5. 11. 2019, další podklady zde
 • říjen 2019 ÉTA 3 – inovace a aplikace v oblasti společenskovědního a humanitního výzkumu
 • září 2019 Prostředí pro život 1 (nová veřejná soutěž ve spolupráci s MŽP), hlavní parametry soutěže zde
 • srpen 2019 Delta2 (první veřejná soutěž)
 • srpen 2019 Doprava 2020+ 1 (nová soutěž ve spolupráci s MD), hlavní parametry soutěže zde
 • červenec 2019 Trend 1 (nová soutěž ve spolupráci s MPO navazuje na program TRIO), hlavní parametry soutěže zde
 • červen 2019 M-ERA.NET 2 Call 2019 – mezinárodní spolupráce v tématech materiálového výzkumu (cofoundová výzva v rámci ERA-NET); podmínky pro uchazeče zde

 

2018