TAČR – uzavřené výzvy

2024

 • červen 2024: Prostředí pro život 2 – 1. veřejná soutěž: Více zde.
 • květen 2024 – M-ERA.NET CALL 2024. Více zde. 
 • duben 2024 – Doprava 2030 – 2. veřejná soutěž. Více zde.
 • duben 2024 – Sigma – DC 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice – 7. veřejná soutěž: Více zde.
 • březen 2024 – Sigma – DC 1: Podpora komercializace – 6. veřejná soutěž. Více zde.
 • leden 2024 – Sigma – DC 1: Podpora aktivit „Proof of Concept” – 4.veřejná soutěž. Více zde.
 • leden 2024 – Sigma – DC 1: Dílčí cíl 5: Dlouhodobé záměry s prvky SHUV – 5. veřejná soutěž. Více zde.

 

2023

 • listopad 2023 – TREND, podprogram 2 “Nováčci” – 11. veřejná soutěž. Více informací naleznete zde.  
 • listopad 2023 – Mezinárodní soutěž Driving Urban Transitions (DUT) – Call 2023. Více informací naleznete zde.
 • listopad 2023 – Mezinárodní výzva Clean Energy Transition (CET) – Call 2023. Více informací naleznete zde.
 • listopad 2023 – Mezinárodní soutěž Water4All – Call 2023. Více informací naleznete zde.
 • listopad 2023 – Mezinárodní výzva Partnerství pro biodiverzitu – Call 2023. Více zde
 • říjen 2023 – THÉTA 2 – 1. veřejná soutěž. Více zde.
 • září 2023 – Prostředí pro život – 7.veřejná soutěž. Více zde.
 • červenec 2023 – DELTA  2 – 5. veřejná soutěž. Více zde. 
 • červen 2023 – DOPRAVA – 10. veřejná soutěž. Více zde.
 • květen 2023 – TREND – 10. veřejná soutěž. Více zde. 
 • květen 2023 – Mezinárodní výzva QuantERA Call 23. Více na stránkách TA ČR.
 • květen 2023 – M-ERA.NET Call 2023. Více na stránkách TAČR.
 • duben 2023 – Sigma – 2. veřejná soutěž, DC2. Více zde.
 • leden 2023 – Trend – 9. veřejná soutěž, PP2. Více zde.

 

2022

 • prosinec 2022 – Sigma – 1. veřejná soutěž, DC 3. Více zde.
 • listopad 2022 – Trend – 8. veřejná soutěž, PP1. Více zde. 
 • září 2022 – Prostředí pro život – 6. veřejná soutěž. Více zde. 
 • červenec 2022 – Théta – 5. veřejná soutěž . Více zde. 
 • červen 2022 – Delta 2 – 4. veřejná soutěž. Více zde.
 • červen 2022 – Trend 6. veřejná soutěž a 7. veřejná soutěž. 
 • červen 2022 – Doprava 2020+ 4. veřejná soutěž. Více zde.
 • duben 2022 – NCK 2: Více zde.
 • leden 2022 – Mezinárodní cofundová výzva CHIST-ERA Call 2021. Více zde.