SPV 2024 – PRAVIDLA SOUTĚŽE

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO  VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA VUT PRO ROK 2024

 

Soutěžní lhůta pro všechny projekty začíná: 1. 12. 2023 a končí 31. 1. 2024

Hodnocení návrhů projektů: začíná 1. 2. 2024 a bude ukončeno 29. 2. 2024

Datum zahájení řešení projektů: 1. 3. 2024

Dokumenty k soutěži: rozhodnutí rektora 12/23 a směrnice 7/2022 vč. dodatku 1

 

Informace ke Studentské grantové soutěži na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu na FAST VUT v roce 2024 naleznete zde.