MZe ČR

UZAVŘENÉ VÝZVY:

• Program Země – veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 26. 5. 2022

Soutěžní lhůta končí: 13. 7. 2022 do 16:29:59 pro podání projektu v ISTA; do 23:59:59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu a potvrzení způsobilosti uchazeče

Vyhlášení výsledků soutěže: do 22. 11. 2022

Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2023 – 31. 3. 2023

Délka řešení projektu: 24 – 36 měsíců (nejdéle do 31. 5. 2025)

 

Vzhledem k prázdninovému termínu podání návrhů projektů prosíme o nahlášení zájemců do této výzvy nejpozději do 13. 6. 2022 na OPT.

 

Odkaz na soutěž naleznete zde.

Podklady k soutěži zpracované RE-OPP zde.

Seminář pro uchazeče je plánován v termínech 8. 6. 2022 a 22. 6. 2022, bližší informace budou zveřejněny.

 

Kontakt RE – OPP: Mgr. Tereza Stodolová (stodolova@vutbr.cz, kl. 4237)

Kontakt OPT: Ing. Milena Reinsch-Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl. 7166)

Zadání do APOLLA pod programem financování: QK

 

Čestné prohlášení prokázání způsobilosti dle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. za VUT bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

VUT splňuje povinnost zveřejnit účetní závěrku tím, že vydává výroční zprávu o hospodaření.

 

Důležité termíny  – OPT:

Do 1. 7. 2022 dodat OPT ke kontrole návrhu v Apollo:

  • označení projektu vyplněno dle ISTA
  • vyplněna žlutá tabulka Programy financování
  • v Projektové složce vložen návrh ISTA vč. financí

Do 13. 7. 2022 do 10:00  zaslat na OPT na adresu staffova.m@vutbr.cz, v kopii  vavreckova.e@vutbr.cz,  stepanova@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ v pdf. Potvrzení odešleme do datové schránky poskytovatele.