Projektové výzvy

TAČR – Technologická agentura ČR – projekty aplikovaného výzkumu

GAČR – Grantová agentura ČR – projekty základního výzkumu

MŠMT – programy mobility vědeckých pracovníků

MK ČR – programy aplikovaného výzkumu (NAKI)

MZe ČR – Ministerstvo zemědělství

MV ČR – programy bezpečnostního výzkumu

MPO – program podpory experimentálního výzkumu a inovací

Horizont Evropa + H2020 – mezinárodní spolupráce v rámci širokého spektra témat a typů podprogramů pod Evropskou komisí

Visegrad Fund – projekty mezinárodní spolupráce v rámci V4; více na webu programu 

Interreg 2021 – 2027 – mezinárodní přeshraniční spolupráce

OP PIK – informace poskytuje API (Agentura pro podnikání a inovace – p. o. zřízená MPO). Web zde.

MZ

OSTATNÍ – např. Norské fondy, ESA

 

Zájem o podání návrhu projektu v konkrétní výzvě nám prosím dejte vědět na OPT minimálně 14 dní před datem uzávěrky (pokud není v našich podmínkách na konkrétní stránce veřejné soutěže uvedeno jiné datum).