DOPRAVA 2

2. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU MINISTERSTVA DOPRAVY NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A INOVACÍ DOPRAVA 2030

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná 29. 2. 2024

Soutěžní lhůta končí: 24. 4. 2024

  • v 16:29:59 – podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA
  • v 23:59:59 – odeslání potvrzení podání z datové schránky hlavního uchazeče a dokladů k prokázání způsobilost

Vyhlášení výsledků soutěže: 31. 10. 2024

Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2025

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2028

Délka řešení projektu: 12 – 48  měsíců

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 8. 4. 2024 na OPT.

 

Odkaz na výzvu naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Výtah ze ZD výzvy připravený RE-OPP si můžete stáhnout zde, veškeré dokumenty jsou uveřejněny na SharePointu RE OPP zde.

Online informační webinář proběhl 18. března 2024 od 9:00 hod, zájemci o podání návrhu jej mohou shlédnout zde. 

Odpovědi na často kladené otázky k soutěži jsou uveřejněny zde.

 

ČP za uchazeče bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Základní finanční údaje

Alokace soutěže – 500 miliónů Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt – 40 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt – 70 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci – 100%

Nepřímé náklady – flat rate do výše 25%

Uchazeči: výzkumná organizace, podnik, organizační složka státu, územní samosprávný celek

 

Aplikační garant:

Za každého externího aplikačního garanta musí uchazeči přiložit povinnou přílohu, která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu. Tato příloha může mít formu např. Letter of Intent (dopis o záměru), smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum.

V případě zájmu o aplikační garantství od Ministerstva dopravy je třeba poslat vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2030@mdcr.cz nejpozději do pátku 22. 3. 2024. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy doporučuje garanci projednat s příslušným odborem ještě před zasláním oficiální žádosti. Pro rychlejší vyřízení žádosti zasílejte samostatný e-mail pro každý návrh projektu a do předmětu e-mailu uveďte vždy kód návrhu projektu.

Pokud plánujete výsledek druhu NmetS, který chcete předložit ke schválení Ministerstvu dopravy, je třeba se řídit Pokynem ke schválení metodikSpolu s Žádostí o aplikační garantství posílejte Žádost o vystavení potvrzení věcně příslušného orgánu veřejné správy pro druh výsledku NmetS Formulář pro druh výsledku NmetS – MD, ve kterém bude výsledek dostatečně podrobně popsán. Potvrzený Formulář pro druh výsledku NmetS – MD vložte do příloh návrhu projektu. Více informací o procesu schválení metodik naleznete na webu MD.

 

Povinné přílohy do ISTA:

  • povinná příloha za druhy výsledků NmetS, NmetA, NmetC (Formulář pro druh výsledku Nmet, Formulář pro druh výsledku NmetS – MD);
  • povinná příloha za druh výsledku P (patentová rešerše);
  • povinná příloha za externího aplikačního garanta (Letter of Intent), která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu;
  • vlastnická struktura za každého uchazeče v kapitole 2 UCHAZEČI/Vlastnická struktura

 

Při vyplňování projektů berte prosím v potaz plánované pravidelné odstávky ISTA každých 14 dní v pátek od 9 do 17 hod. Aktuální informace o změnách odstávek jsou uveřejněny na stránkách TAČR.

 

Důležité termíny OPT:

•  Do 17. 4. 2024 nasdílet projekt v ISTA v režimu „pouze k zobrazení“ administrátorkám (opt.fast@vut.cz) na OPT, které jej v Apollu založí. Sdílejte Sdílení návrhu projektu v ISTA je povinné i v případě, že řešitel si bude projekt v IS Apollo zakládat sám. 

Po odeslání projektu do soutěže je nutné projekt nadále ponechat sdílený, aby mohlo OPT následně vyhodnotit příčiny jeho případného nepřijetí. Nesdílený projekt nebude podepsán děkanem a OPT jej nebude při uzávěrce soutěže odesílat datovou schránkou.

V případě, že VUT nebude žádat o 100% dotace, je třeba při schvalování projektu v IS Apollo do komentáře vedoucího ústavu vložit vyjádření k finančním závazkům (nahrazuje dřívější formulář Prohlášení k finančním závazkům). Je možné použít text: 

Celý objem spolufinancování bude řešen formou vykazování části tarifních mezd ze zdroje 21100 dle metodiky FAST pro spolufinancování příslušného programu.

Zadání do APOLLA pod programem financování: CL02

•  Nejpozději do 24. 4. 2024 do 10:00 hod zaslat OPT na mailové adresy vavreckova.e@vutbr.cz, stepanova@vutbr.cz  „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST: Mgr. Eva Vavrečková (eva.vavreckova@vut.cz, kl. 7162), Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D ( zita.stepanova@vut.czkl. 7160)

Konzultace kvality a rozdělení podílů plánovaných výsledků: doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D. (michal.kriska@vut.cz, kl. 7778)

 

Soutěž TAČR na VUT Brno: Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent: Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Proces průběhu ochrany duševního vlastnictví: Ing. Jana Ondroušková, Ph.D. (jana.ondrouskova@vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR: Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)