Odkazy

Dostupnost nástroje InCites:

InCites je analytický nástroj, který provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking, pomocí kvantitativních ukazatelů pro strategické rozhodování na základě dat z databáze Web of Science. Pro přístup do InCites http://incites.thomsonreuters.com lze využít přihlašovací údaje do Web of Science.

Přístup k tomuto zdroji dat a analýz je zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib. Technickou podporu pro uživatele VUT zajišťuje Ústřední knihovna.

S přístupem do InCites byla zároveň získána i možnost přístupu k API, což může být využito pro interní potřeby VUT.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách ÚK: https://www.vutbr.cz/uk/podpora-publikovani/incites.

 

Sharepoint VUT: sdílený prostor s částmi spravovanými RE-OPP (Oddělení projektové podpory).

  • informace z operačních programů  a realizovaných projektů EU na VUT (OP VVV, OP PIK, MEMOV, ROSTU…)
  • mezinárodní výměny a schémata (Interreg, H2020, Inter-excellence, COST…)
  • dokumenty potřebné k podání přihlášky ve spolupráci s OPP
  • možnost dostávat novinky k vybraným dotačním výzvám
  • zápisy z projektových porad VUT

Odkaz: https://vutbr.sharepoint.com/sites/cpp/SitePages/DomovskaStranka.aspx

 

Aplikace Anlupa.cz
Anlupa.cz umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty VVI vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů. Po přihlášení do aplikace lze pomocí filtru nejen vyhledávat výzvy ve vybraných oblastech, ale pomocí STRÁŽCE VÝZEV můžete nadefinovat kritéria výběru otevřených výzev, na které bude aplikace upozorňovat zasíláním e-mailu.

Nástroj pro vyhledávání dotačních výzev dle zadaných kritérií i typu organizace DotaceOnline.

VědaVýzkum.cz – nezávislé informace o vědě a výzkumu https://vedavyzkum.cz/

 

Portál pro granty a tendry EU

Portál Evropské komise je určen pro vyhledávání a správu evropských grantů a smluv o veřejných zakázkách pro všechny centrálně koordinované programy.