SIGMA 7

7. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ – PROGRAM SIGMA – DÍLČÍ CÍL 2: ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE A VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ V PROJEKTECH APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná 8. 2. 2024 

Soutěžní lhůta končí: 27. 3. 2024

  • v 16:29:59 – podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA
  • v 23:59:59 – odeslání potvrzení podání z datové schránky hlavního uchazeče a dokladů k prokázání způsobilost

Vyhlášení výsledků soutěže: 31.10.2024

Zahájení řešení projektu: nejdříve listopad 2024, nejpozději leden 2025

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2026

Délka řešení projektu: 12 – 24  měsíců

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu nejpozději do 8. 3. 2024 na OPT.

 

Odkaz na výzvu naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Výtah ze ZD výzvy připravený RE-OPP si můžete stáhnout zde.

Prezentaci  a záznam webináře k 7. veřejné soutěži programu SIGMA naleznete zde. 

Odpovědi na často kladené otázky k soutěži jsou uveřejněny zde.

 

ČP za uchazeče bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Základní finanční údaje

Alokace soutěže – 230 miliónů Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt – 5 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt – 85 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci –  100%

Nepřímé náklady-  flat rate do výše 25%

Uchazeči: v návrhu projektu musí být (v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka) minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace.

 

Upozornění:

Uchazeči, kteří plánují začátek realizace projektu v listopadu nebo prosinci 2024, musí aktivity tohoto roku prozatímně financovat z vlastních zdrojů s tím, že je následně zahrnou do nákladů roku 2025. Za rok 2024 příjemci nebudou podávat průběžnou zprávu a vše shrnou ve zprávě za rok 2025.

 

Vymezení se vůči vlastním obdobným projektům:

S ohledem na podobné tematické zaměření této veřejné soutěže a 5. veřejné soutěže programu SIGMA – DC5, je nutné věnovat pozornost vlastním návrhům projektů a důkladně se vymezit (uvést odlišnosti či možnosti případné spolupráce mezi řešitelskými týmy), především u návrhů projektů, kde dochází k překryvu v řešitelském týmu.

KLÍČOVÁ OSOBA v roli řešitel / další řešitel / člen řešitelského týmu může být maximálně ve dvou podaných návrzích projektů. V opačném případě budou vyřazeny všechny návrhy projektů s danou osobou.

 

Při vyplňování projektů berte prosím v potaz plánované pravidelné odstávky ISTA každých 14 dní v pátek od 9 do 17 hod. Aktuální informace o změnách odstávek jsou uveřejněny na stránkách TAČR.

 

Důležité termíny OPT:

•  Do 20. 3. 2024  doporučujeme nasdílet projekt v ISTA administrátorce na OPT, která jej v Apollu založí, popřípadě založit projekt v Apollo samostatně. Do projektové složky je třeba vložit návrh z ISTA včetně financí. Upozorňujeme, že od další soutěže TAČR (Doprava 2) bude sdílení projektů v ISTA povinné, zejména kvůli dostupnosti hodnocení projektů administrátorům na OPT.  

V případě, že VUT nebude žádat o 100% dotace, je třeba při schvalování projektu v  IS Apollo do komentáře vedoucího ústavu vložit vyjádření k finančním závazkům (nahrazuje dřívější formulář Prohlášení k finančním závazkům). Je možné použít text: 

Celý objem spolufinancování bude řešen formou vykazování části tarifních mezd ze zdroje 21100 dle metodiky FAST pro spolufinancování příslušného programu.

Zadání do APOLLA pod programem financování: TQ150

•  Nejpozději do 27. 3. 2024 do 10:00 hod zaslat OPT na  mailové adresy vavreckova.e@vutbr.cz, stepanova@vutbr.cz  „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST:

Mgr. Eva Vavrečková, (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162), Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.czkl. 7160)

Kvalitu a rozdělení podílů plánovaných výsledků konzultujte s:

doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D., 54 114 7778kriska.m@fce.vutbr.cz

 

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OP – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Proces průběhu ochrany duševního vlastnictví – OTZ – Ing. Jana Ondroušková, Ph.d. (jana.ondrouskova@vutbr.cz, kl. 4224)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)