MŠMT

 

UZAVŘENÉ VÝZVY:

2022

• MOBILITY ČESKO-FRANCIE 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

• MOBILITY ČESKO-RAKOUSKO 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

• MOBILITY ČESKO-NĚMECKO 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA22 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION – bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko. Uzávěrka 31.1.2022. Více zde.

 

2021

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUASK22 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION – bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika – Uzávěrka 6. 12. 2021.

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI PRO OBDOBÍ 2022-2026. Uzávěrka 14. 10. 2021.

ČESKO- FRANCOUZSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:   30. 6. 2021. 

• ČESKO-NĚMECKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:   30. 6. 2021. 

• ČESKO-RAKOUSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:  30.4.2021.