MŠMT

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH/ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PRO PROJEKTY MOBILIT (8J) A PODUNAJSKÉ SPOLUPRÁCE (8X) VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH ZA ROK 2023:

Pro zaslání zpráv s dokumenty podle uvedených pokynů je třeba dodržet termín 30. 1. 2024 nebo termín stanovený příslušným rozhodnutím. Termín dodání zpráv na OPT pro odeslání datovou schránkou je do 25.1.2024.

Formuláře a podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT zde. 

 

Aktuální výzvy:

Program Inter-Excellence II., podprogram Inter-Eureka:

PROJEKTY NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI – LUE232:  výzvou LUE232 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka. Lhůta pro podání návrhů projektů končí dne 6. 12. 2023. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT do 20. 11. 2023.
 GLOBALSTARS JAPAN  LUEJP23: lhůta pro podání návrhů projektů končí dne 31. 1. 2024. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT do 5. 1. 2024.
 GLOBALSTARS BRAZIL –  LUEBR23: lhůta pro podání návrhů projektů končí dne 2. 4. 2024. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT do 12. 3. 2024.

 

Program Inter-Excellence II., podprogram Inter-Action:

VEŘEJNÁ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAIZ24 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR – IZRAEL): termín pro podání návrhů projektů je 15. listopadu 2023. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT do 20. 10. 2023.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUABA24 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR – BAVORSKO): termín pro podání návrhů projektů je 30. listopadu 2023. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT do 31. 10. 2023.

 

UZAVŘENÉ VÝZVY:

2023

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAUS24 V PODPROGRAMU INTER-ACTION ČR-USA: soutěžní lhůta do 30. 6. 2023. Více zde. 

• MOBILITY ČESKO-FRANCIE 2024-25: termín pro předkládání návrhů projektů do 31. 5. 2023. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT. 

• MOBILITY ČESKO-NĚMECKO 2024-25: termín pro předkládání návrhů projektů do 12. 6. 2023. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT. 

• MOBILITY ČESKO-RAKOUSKO 2024-25: termín pro předkládání návrhů projektů do 16. 5. 2023. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT. 

 

2022

• MOBILITY ČESKO-FRANCIE 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

• MOBILITY ČESKO-RAKOUSKO 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

• MOBILITY ČESKO-NĚMECKO 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA22 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION – bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko. Uzávěrka 31.1.2022. Více zde.

 

2021

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUASK22 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION – bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika – Uzávěrka 6. 12. 2021.

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI PRO OBDOBÍ 2022-2026. Uzávěrka 14. 10. 2021.

ČESKO- FRANCOUZSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:   30. 6. 2021. 

• ČESKO-NĚMECKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:   30. 6. 2021. 

• ČESKO-RAKOUSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:  30.4.2021.