MŠMT

Aktuální výzvy:

INTER-EXCELLENCE II

• Inter-Excellence II, podprogram INTER-EUREKA (Výzva LUE241): termín pro předkládání návrhů projektů je do 30. 5. 2024. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT.

 

• Inter-Excellence II, podprogram INTER-ACTION (Výzva LUAUS25 – BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR-USA): termín pro předkládání návrhů projektů je do 10. 7. 2024. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT.

 

 

MOBILITY

• MOBILITY Česko – Francie s dobou řešení 2025-2026 (Výzva 8J25FR): termín pro předkládání návrhů projektů je do 30. 5. 2024. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT.

 

• MOBILITY Česko – Německo s dobou řešení 2025-2026 (Výzva 8J25DE):termín pro předkládání návrhů projektů je do 10. 6. 2024.Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT

 

 

UZAVŘENÉ VÝZVY:

2024

• GLOBALSTARS JAPAN  LUEJP23 (Program Inter-Excellence II., podprogram Inter-Eureka): lhůta pro podání návrhů projektů končí dne 31. 1. 2024
• GLOBALSTARS BRAZIL –  LUEBR23 (Program Inter-Excellence II., podprogram Inter-Eureka): lhůta pro podání návrhů projektů končí dne 2. 4. 2024
INTER-COST – LUC24 (Program Inter-Excellence II., podprogram INTER-COST): Soutěžní lhůta končí dne 2. února 2024.

• BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR – IZRAEL – LUAIZ24 (Program Inter-Excellence II., podprogram Inter-Action):termín pro podání návrhů projektů je 15. ledna 2024. 

 

2023

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUABA24 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR – BAVORSKO): termín pro podání návrhů projektů do 30. listopadu 2023. Více zde.

• PROJEKTY NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI – LUE232:  výzvou LUE232 bude podpořena česká část bilaterálního nebo multilaterálního výzkumného projektu, který má být realizován v konsorciu partnerů států sítě Eureka. Lhůta pro podání návrhů projektů do 6. 12. 2023. Více zde.

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAUS24 V PODPROGRAMU INTER-ACTION ČR-USA: soutěžní lhůta do 30. 6. 2023. Více zde. 

• MOBILITY ČESKO-FRANCIE 2024-25: termín pro předkládání návrhů projektů do 31. 5. 2023. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT. 

• MOBILITY ČESKO-NĚMECKO 2024-25: termín pro předkládání návrhů projektů do 12. 6. 2023. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT. 

• MOBILITY ČESKO-RAKOUSKO 2024-25: termín pro předkládání návrhů projektů do 16. 5. 2023. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT. 

 

2022

• MOBILITY ČESKO-FRANCIE 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

• MOBILITY ČESKO-RAKOUSKO 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

• MOBILITY ČESKO-NĚMECKO 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA22 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION – bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko. Uzávěrka 31.1.2022. Více zde.

 

2021

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUASK22 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION – bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika – Uzávěrka 6. 12. 2021.

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI PRO OBDOBÍ 2022-2026. Uzávěrka 14. 10. 2021.

ČESKO- FRANCOUZSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:   30. 6. 2021. 

• ČESKO-NĚMECKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:   30. 6. 2021. 

• ČESKO-RAKOUSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:  30.4.2021.