MŠMT

Aktuální výzvy:

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAUS24 V PODPROGRAMU INTER-ACTION ČR-USA: soutěžní lhůta končí dne 30. 6. 2023. Více zde. Prosíme o nahlášení zájemců o podání návrhů do této výzvy do 6. 6. 2023 na OPT.

• MOBILITY ČESKO-FRANCIE 2024-25: termín pro předkládání návrhů projektů do 31. 5. 2023. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT. Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu do 1. 5. 2023 na OPT.

• MOBILITY ČESKO-NĚMECKO 2024-25: termín pro předkládání návrhů projektů do 12. 6. 2023. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT. Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu do 5. 6. 2023 na OPT.

• Program DZS AKTION ČR – Rakousko: termín pro podání návrhu společného projektu v roce 2023 je 15. 9. 2023 pro projekty, které se realizují v období 15. 10. – 31. 12. 2023. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT do 28. 8. 2023.

Prezentaci z webináře pro zájemce o podání společných česko-rakouských projektů můžete shlédnout zde.

 

 

UZAVŘENÉ VÝZVY:

2023

• MOBILITY ČESKO-RAKOUSKO 2024-25: termín pro předkládání návrhů projektů do 16. 5. 2023. Zadávací dokumentaci a bližší informace naleznete na webu MŠMT. 

 

2022

• MOBILITY ČESKO-FRANCIE 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

• MOBILITY ČESKO-RAKOUSKO 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

• MOBILITY ČESKO-NĚMECKO 2023-24: termín do 30.6.2022. Více zde.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUABA22 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION – bilaterální projekty Česká republika – Bavorsko. Uzávěrka 31.1.2022. Více zde.

 

2021

• VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUASK22 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION – bilaterální projekty Česká republika – Slovenská republika – Uzávěrka 6. 12. 2021.

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI PRO OBDOBÍ 2022-2026. Uzávěrka 14. 10. 2021.

ČESKO- FRANCOUZSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:   30. 6. 2021. 

• ČESKO-NĚMECKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:   30. 6. 2021. 

• ČESKO-RAKOUSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023 – Uzávěrka:  30.4.2021.