APLIKACE

Aplikace VIII – publicita projektů:

 

Název projektu: MAWIS GEODATA MANAGEMENT

Registrační číslo:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024712

Období řešení projektu: 1. 1. 2021 – 31.5.2023

Celkové zdroje:  17 947 296,00  Kč

Řešitel za VUT: Ing. Tomáš Volařík, Ph.D., Ústav geodézie

Příjemce: HRDLIČKA spol.s r.o.

 

Název projektu:  Výzkum a vývoj inovativní výrobní technologie stínící techniky

Registrační číslo:    CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023730

Období řešení projektu: 16.10.2020 – 31.5.2023

Celkové zdroje:   17 398 458,00  Kč

Řešitel za VUT:  prof. Ing. Miroslav Vořechovský, Ph.D., Ústav stavební mechaniky

Příjemce:  BEMATECH s.r.o.