Přehled časopisů

Autoři vědeckých článků si mohou vybrat vhodný časopis z tabulky periodik doporučených FAST pro publikování.

Tabulka, jejíž aktualizovanou verzi zveřejníme v nejbližší době, má usnadnit výběr periodika pro uveřejnění článku a obsahuje kromě přehledu periodik také odkazy na časopisy, informace o oborech, licencích, poplatcích za publikování a další.

VaV přehled časopisů pro vědce.xlsx.