MZ

UZAVŘENÉ VÝZVY:

• VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O ÚČELOVOU PODPORU MZ NA LÉTA 2022 – 2025

MZ vyhlásilo soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.

Odkaz na soutěž naleznete zde.

Zájemce o účast v soutěži prosíme o nahlášení zájmu o podání návrhu projektu a informace, zda VUT vystupuje v projektu jako uchazeč či spoluuchazeč nejpozději do 7. 6. 2021 na OPT.

 

Nejdůležitější termíny a stručné informace:

  • Soutěžní lhůta: začíná 14. 5. 2021 a končí 28. 6. 2021
  • Nejvyšší povolená intenzita podpory pro výzkumné organizace na jeden projekt může být až 100 % celkových uznaných nákladůa to na nehospodářské činnosti výzkumných organizací.
  • Mezi způsobilé náklady lze zahrnout doplňkové (režijní) náklady vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu – maximální výše takových nákladů je 20 % z účelové podpory požadované od Ministerstva zdravotnictví na veškeré neinvestiční náklady a výdaje (ostatní provozní náklady a osobní náklady), tj. bez nákladů na pořízení dlouhodobého majetku (investičních nákladů projektu).
  • MZ upozorňuje, že podmínkou pro podání návrhu projektu do této veřejné soutěže je povinnost uvést u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. „ORCID ID“.
  • Pokud je pro projekt relevantní: Řešitel (nebo OPP fakulty či součásti) dodá na OPP rektorátu podepsané a nově i doplněné prohlášení, že návrh projektu neodpovídá klinickému hodnocení humánních léčebných přípravků a není třeba ho předkládat k posouzení SÚKL, nejpozději 16. 6. 2021. RE-OPP následně zajistí podpis statutárního zástupce na dokument.
  • Projektové žádosti je třeba zadat do Apollo a zajistit jejich schválení na úrovni fakulty/součásti do 16. 6. 2021.