Soutěže a ceny

aktuální:
• Program nadační činnosti a dalších akcí nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ pro rok 2024 naleznete zde.

Jedná se především o Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy všech forem studia, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 30.000,- Kč. termín pro podání návrhu je 31.7.2024.

Vaše návrhy, které budou obsahovat jméno navrhovaného studenta (vč. data narození, studijní program a obor, ročník a studijní výsledky) a zdůvodnění návrhu, prosím zasílejte na OPT nejpozději do 17. června 2023.

 

UZAVŘENÉ:

2022

•  25. ročník Ceny Wernera von Siemense: přihlášku je možné podat  do 30. listopadu 2022. Cena je určena pro nadané studenty přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a vědce. Více informací naleznete na stránkách www.cenasiemens.cz.

Pro 25. ročník je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 1 000 000 Kč. Doporučit vítěze může kdokoliv ze zaměstnanců, studentů, rodičů atd. Pokud nominovaný vyhraje, získává doporučující odměnu 10 000 Kč.

 

• Cena Františka Běhounka 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 11. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Odkaz naleznete zde.

 

Prosíme o nahlášení kandidátů na OPT do 31.7. 2022.

 

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje tyto podmínky:

 • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
 • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice,
 • může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje ´in memoriam´.

Cena má podobu diplomu s podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč.

 

Jak předložit návrh:

 • Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor nebo docent získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.
 • Návrhy na udělení Ceny je třeba vyplnit do přiloženého formuláře zde.
 • Návrhy na udělení Ceny jsou přijímány v digitální podobě datovou schránkou MŠMT nejpozději do 31. srpna 2022 do 16:00 hodin (vidaawt) s uvedením adresy:

Cena Františka Běhounka 2021 – nominace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje – 31
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

 • Přijaty mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané s datem podpisu nebo opatřené platným elektronickým podpisem, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhované osobnosti a jejích kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta nebo kandidátky zmiňována a hodnocena.

Kontaktní osoba:

RNDr. Alena Blažková, CSc.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor výzkumu a vývoje – 31

E-mail: alena.blazkova@msmt.cz

Tel: 234 812 257

 

• Nadační fond Neuron na podporu vědy otevřel nominace na prestižní Ceny Neuron 2022 udělované špičkovým vědcům a vědkyním, kteří ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech.

Ceny Neuron jsou udělovány ve třech kategoriích:

 1. Cena Neuron – cena je udělována významným českým vědcům, kteří působí doma i v zahraničí a kteří svým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Cena Neuron je spojená s finanční prémií 1 500 000 Kč a na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada.
 2. Cena Neuron pro nadějné vědce – cena je udělována českým vědkyním a vědcům za dosavadní výsledky a jako povzbuzení do další práce, podmínkou je zisk PhD. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení Cen Neuron. Cena Neuron pro nadějné vědce je spojena s finanční prémií 500 000 Kč a o jejím udělení rozhoduje vědecká rada v sedmi oborech – matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, computer science a společenské vědy.
 3. Cena Neuron za propojení vědy a byznysu – cenu získávají vědci a ekonomové, kteří uskutečnili výjimečný vědecký transfer – jejich objev nebo vynález se od základního výzkumu přesunul ke komerčnímu využití. Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu uděluje Rada Neuronu, odměnou pro laureáty je možnost mentorské spolupráce, medializace a propojení s byznysovou komunitou Neuronu.

 

Kandidáty můžete nominovat prostřednictvím jednoduchého formuláře na našich stránkách https://www.nfneuron.cz/ceny-neuron až do 31. března 2022. Nominace, zhodnotí vědecká rada fondu a na květnovém hlasování – ve spolupráci s mezinárodní vědeckou radou, Neuron Founders a správní radou – určí laureáty letošních Cen Neuron. Ceny Neuron 2022 budou předány 28. září. 

 

2021

• Cena Františka Běhounka 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 10. ročník soutěže o Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA), odkaz na soutěž zde.

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která splňuje tyto podmínky:

 • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
 • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice,
 • může se vykázat v posledních pěti letech aktivní a úspěšnou účastí v projektu nebo projektech evropské nebo mezinárodní spolupráce probíhající v Evropském výzkumném prostoru v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cena má podobu diplomu s podpisem ministra a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000,- Kč.

Jak nominovat:

 • Kandidáta/kandidátku může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor nebo docent získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.
 • Návrhy na udělení Ceny jsou přijímány v digitální podobě datovou schránkou MŠMT nejpozději do 10. září 2021 do 16.00 (vidaawt) s uvedením adresy:

Cena Františka Běhounka 2021 – nominace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje – 31
Karmelitská 5
118 12 Praha 1

Před podáním návrhu informujte oddělení OPT FAST do 10. srpna 2021.

Přijaty mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané s datem podpisu nebo opatřené elektronickým podpisem, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhované osobnosti a jejích kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta nebo kandidátky zmiňována a hodnocena.

Více naleznete v příloze Statut CFB.pdf

Kontaktní osoba MŠMT:
RNDr. Alena Blažková, CSc.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výzkumu a vývoje – 31
E-mail: alena.blazkova@msmt.cz
Tel.: 234 812 257

 

• Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v roce 2021

Do 30. září 2021 do 16:00 hodin MŠMT přijímá návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené významnými vědkyněmi a vědci v roce 2021. Návrh na vyplněném formuláři včetně dvou odborných posudků ve formátu PDF předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté MŠMT zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky MŠMT.

Odkaz na stránky soutěže naleznete zdePřed podáním návrhu informujte oddělení OPT FAST do 31. srpna 2021, oznámíme Vám bližší informace.

 

2020

• Soutěž České hlavičky:

Sběr nominací do soutěže pro nadané žáky středních škol a začínající vědce České hlavičky byl byl prodloužen do 17.7.2020.

Podmínkou přijetí přihlášky je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

Bližší informace naleznete zde.

Zájemci nechť informují oddělení OPT FAST do 1.července 2020, budou Vám přeposlány podrobné informace.

 

Veřejná soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol:

Vyhlášena soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000,- Kč.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

1) Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.

2) Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.

3) Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.

4) Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.

5) Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.

Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka jejich příjmů je 17. července 2020.

Zájemci nechť informují oddělení OPT FAST do 20. června 2020, budou Vám přeposlány podrobné informace.

 

• MŠMT vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

Výzva k předkládání návrhů na „Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“
Byla zveřejněna výzva k předkládání návrhů na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která se uděluje podle ust. § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté MŠMT, a to zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky. Návrh se zasílá na vyplněném formuláři včetně dvou odborných posudků. MŠMT přijímá návrhy nejpozději do dne 30. září 2020 do 16:00 hodin.

Formulář k vyplnění naleznete zde. Před podáním návrhu informujte odd OPT FAST do 31. srpna 2020, oznámíme Vám bližší informace.

 

2019

• MŠMT vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

Návrhy na udělení ceny mohou podávat rektoři vysokých škol, děkani fakult vysokých škol, členové akademických senátů vysokých škol a fakult vysokých škol z řad studentů, a to v písemné formě nejpozději do 30. září 2019 odboru vysokých škol. Osoba navržená na ocenění musí být zaměstnancem vysoké školy a musí vykonávat vzdělávací činnost.

Podklady a formulář k vyplnění naleznete zde. Před podáním návrhu informujte odd OPT FAST.

 

• Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka za rok 2019.

Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která

–     působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,

–     vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR a

–     během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

S cenou je spojena odměna ve výši 250 tis. Kč. Uděluje ji ministr.

Podání Vašeho návrhu nahlaste do 30. srpna nejprve na odd OPT FAST, budou Vám poskytnuty bližší informace. Veškeré informace naleznete zde.

 

• Veřejná soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol:

V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000,- Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

1) Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.

2) Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.

3) Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.

4) Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.

5) Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.

Zájemci nechť informují oddělení OPT do 10. června 2019, budou Vám přeposlány podrobné informace.

Statut celé soutěže naleznete zde, kde jsou jednotlivé kategorie popsány.

 

• Vyhlášení soutěže – 22. ročník Ceny Wernera von Siemense

soutěží se v kategoriích:

Nejlepší diplomová práce

Nejlepší disertační práce

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

Diplomová/disertační práce v kategorii Průmysl 4.0

Nejlepší pedagogický pracovník

Nejlepší pedagogický pracovník

Doporučení vítěze

Podávání přihlášek bude ukončeno k 30. listopadu 2019 na www.cenasiemens.cz.

 

• Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) NÚ Josefa Hlávky v roce 2019:

• Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu pro rok 2019:

 • Termín pro předložení návrhů na MV je 2. 5. 2019 do 14 hodin
 • O záměru podávat návrh na udělení Ceny ministra vnitra na F_S informujte odbor VaV-RE (Radka Štěpničková) nejpozději do 23.4.2019
 • Návrhy odesílá za celé VUT rektorát do 29. 4. 2019
 • dokumenty ke stažení v ZIP

 

C