Plán genderové rovnosti (GEP)

Plán genderové rovnosti – Gender equality plan (GEP) za VUT v Brně je od března 2022 kompletně zpracovaný, podepsaný statutárním zástupcem a zveřejněný na webových stránkách VUT. Detailní informace o GEP na VUT najdete na webu VUTčeské anglické verzi s možností stáhnout si dokument PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI VUT PRO OBDOBÍ 2022-2024 v ČJ a AJ. Splnění GEP je od roku 2022 povinná příloha k projektům HEU.

Zároveň bylo  v rámci registrace VUT ve Funding and Tender Opportunities portálu doplněno potřebné prohlášení k GEP za instituci, VUT má tedy v portálu potvrzené splnění podmínky GEP.  V nových projektových žádostech by se Vám měla automaticky doplňovat informace o GEP na VUT „YES“. Pokud by se tak náhodou nestalo a budete doplňovat informaci ručně, doplňujte prosím na dotaz „Does the organisation have a Gender Equality Plan (GEP) covering the elements listed below?“ odpověď „YES“.

 

Oblasti, která pokrývá plán genderové rovnosti:

  • genderová politika a rovnost zastoupení
  • kariérní postup
  • slaďování osobního a pracovního života
  • gender ve výzkumu
  • (sexuální) obtěžování a negativní jevy

Struktura jednotlivých opatření:

  • opatření/cíl
  • stanovení měřitelných indikátorů
  • odpovědnost (kdo, co)
  • finanční prostředky
  • termín splnění

Plán genderové rovnosti byl vytvořen v souladu s Akčním plánem HR Award a projektem CRP18+ (Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky) podaným pro rok 2022.

Opatření Plánu genderové rovnosti GEP (Gender Equality Plan) VUT v Brně pro období 2022– 2024 bude vyhodnocováno na roční bázi v podobě zprávy.