Projekty

Informace o aktuálních výzvách, důležitých termínech pro podání návrhů i řešení projektů v programech jednotlivých poskytovatelů naleznete v záložce Projektové výzvy.

Aktuální informace o režiích, mzdách zaměstnanců na projektech a další jsou uveřejněny v záložce Režie, odvody, hrubá mzda, stipendia.

Podrobný návod, co je potřeba udělat pro podání návrhu projektu a popis procesu administrace na VUT si můžete přečíst v záložce Podání návrhu projektu na VUT.

Povinnou publicitu projektů naleznete v záložce Publicita projektů.