TAČR ERA-NET COFUND – mezinárodní

Skupina tematických podprogramů mezinárodní spolupráce souhrnně označovaná jako ERA-NET dává příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím) podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného Cofundu, poskytovatelem  za Českou republiku je Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Soutěž zpravidla probíhá dvoukolově, návrh se zpracovává v anglickém jazyce. Podmínky bývají podobné jako pro ostatní výzvy TAČR (25 % flat rate, míra podpory dle typu programu a spolupráce na straně CZ).

Prezentaci k projektům ERA-NET Cofunds naleznete  zde.

 

uzavřené výzvy:

• M-ERA.NET Call 22

Mezinárodní cofundová výzva na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací byla vyhlášena 15.3.2022. Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí z toho minimálně dvou členských států EU.

Alokace na tuto výzvu je 1 mil. Eur a maximální výše podpory na jeden projekt je 350 tis. Eur.

Lhůta pro doložení pre-proposalu je do 15.6.2022 do 12 hodin.  Do této doby je potřeba také doručit datovou zprávou povinné přílohy za české partnery (v případě více uchazečů je třeba tyto přílohy poslat za každého českého uchazeče zvlášť). Čestné prohlášení nebude zasláno centrálně jako u jiných výzev TAČR, bude zasláno spolu s TAČR Application Form a dalšími povinnými přílohami samostatně za každý projekt zvlášť spolu s Akronymem projektu.

Prosíme o nahlášení zájemců o tuto výzvu do 23. 4. 2022. Program financování v Apollu bude založen až po zjištění možných zájemců. Příprava smlouvy o spolupráci se bude připravovat také dle avizovaného zájmu.

Odbor projektové podpory připravil výtah z výzvy, kompletní informace jsou zveřejněny na stránkách TAČR.  TAČR  informace stále aktualizuje a zatím nejsou na stránce uvedené všechny povinné přílohy a finální verze Národních podmínek pro české uchazeče.