OP TAK

Informace o programech podpory a aktuálních výzvách naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API) zde.

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027 navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020). Bližší informace o programu naleznete zde a harmonogram aktuálních výzev zde.

 

aktuální výzvy:

• Inovační vouchery- výzva II: lhůta pro podání návrhů projektů je do 31. 5. 2024. Informace k výzvě naleznete zde.

 

uzavřené výzvy:

• Partnerství znalostního transferu: lhůta pro podání návrhů projektů je do 28. 4. 2023. Informace a dokumentaci k výzvě naleznete zde

• Aplikace I.: lhůta pro podání návrhů projektů je do 31.1.2023. Informace a dokumentaci k výzvě naleznete zde. Více zde.

• Proof of Concept: lhůta pro podání návrhů projektů je do 30.11.2022. Informace a dokumentaci k výzvě naleznete zde