TREND 12

12. veřejná soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, podprogram 1 „Technologičtí lídři”

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí: 14. 8. 2024

  • v 16:29:59 – podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA
  • v 23:59:59 – odeslání potvrzení podání z datové schránky hlavního uchazeče a dokladů k prokázání způsobilost

Vyhlášení výsledků soutěže: 28. 2. 2025

Zahájení řešení projektu: nejdříve leden 2025 a nejpozději březen 2025

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2027

Délka řešení projektu: 12 – 36  měsíců

 

Vzhledem k prázdninovému termínu pro podání projektů prosím o nahlášení zájemců na OPT do 22. 7. 2024.

 

Odkaz na výzvu naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Výtah ze ZD výzvy připravený RE-OPP si můžete stáhnout zde, veškeré dokumenty jsou uveřejněny na SharePointu RE OPP zde.

Online informační webinář proběhne 9. 7. 2024 od 10:00 hod., zájemci o podání návrhu jej mohou shlédnout zde. 

Odpovědi na často kladené otázky k soutěži jsou uveřejněny zde.

 

ČP za uchazeče bylo zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Základní finanční údaje

Alokace soutěže – bude určena podle schváleného státního rozpočtu na rok 2025, případně dle dalších možností zajištění finančních prostředků Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Maximální částka podpory na jeden projekt – 25 mil. Kč

Maximální intenzita podpory na projekt – 70 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci – 90%

Nepřímé náklady – lze vykazovat pouze metodou flat rate do výše 20% bez subdodávek

Uchazeči: výzkumná organizace, podnik. Příjemcem podpory může být pouze podnik s minimálně dvouletou účetní historií.

 

Povinné přílohy do ISTA:

  • č. 1 – Představení projektu;
  • č. 2 – Doložení uplatnění výsledků;
  • č. 3 – Tabulka ekonomických přínosů za hlavního uchazeče;
  • vlastnická struktura za každého uchazeče v kapitole 2 UCHAZEČI/Vlastnická struktura

 

Upozornění:

Pro 12. soutěž Trend platí nové Všeobecné podmínky verze 8. Komentáře a vyjádření za VUT/FAST k aktualizacím naleznete zde. K novému způsobu vykazování nepřímých nákladů metodou flat rate zašleme informace po vydání pokynů z rektorátu. 

 

Při vyplňování projektů berte prosím v potaz plánované pravidelné odstávky ISTA každých 14 dní v pátek od 9 do 17 hod. Aktuální informace o změnách odstávek jsou uveřejněny na stránkách TAČR.

 

Důležité informace OPT:

• Do 20. 7. 2024 nasdílet projekt v ISTA v režimu „pouze k zobrazení“ administrátorkám (opt.fast@vut.cz) na OPT, které jej následně v Apollu vyplní. Sdílení návrhu projektu v ISTA je povinné i v případě, že řešitel si bude chtít projekt v IS Apollo zakládat sám. 

Po odeslání projektu do soutěže je nutné projekt nadále ponechat sdílený, aby mohlo OPT následně vyhodnotit příčiny jeho případného nepřijetí. Nesdílený projekt nebude podepsán děkanem.

Do Projektové složky v Apollu je třeba vložit draft z ISTA, popřípadě rozpočet projektu.

Při schvalování projektu v IS Apollo je třeba do komentáře vedoucího ústavu vložit vyjádření k finančním závazkům (nahrazuje dřívější formulář Prohlášení k finančním závazkům). Je možné použít text: 

Celý objem spolufinancování bude řešen formou vykazování části tarifních mezd ze zdroje 21100 dle metodiky FAST pro spolufinancování příslušného programu.

Zadání do APOLLA pod programem financování: FW1201

•  Nejpozději do 14. 8. 2024 do 12:00 hod zaslat OPT na mailové adresy vavreckova.e@vutbr.cz, stepanova@vutbr.cz  „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele.

 

Kontaktní osoby VUT: