Stáže

aktuální

• Fullbrightova stipendia – program podpory vědeckých výměn mezi ČR a USA pro akademický rok 2024-2025 

Přehled všech programů je uveřejněn na webu https://www.fulbright.cz/stipendia/zakladni-informace/. 

 

 

UZAVŘENÉ:

• DBU – Stipendijni pobyty na německých odborných pracovistich pro rok 2020

Německá spolková nadace pro životní prostředí – DBU nabízí  výzkumné pobyty se stipendiem ve Spolkové republice Německo mladým výzkumným pracovníkům v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí max. do 3 let od ukončení vysokoškolského studia. Více informací najdete v textu a na webu. Termín pro podávání přihlášek: 1. 8. 2019

Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích – na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle odborného zájmu žadatele. Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v druhé polovině září 2019. Pobyt začíná zpravidla v únoru následujícího roku a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1250 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku  4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce.

Shrnutí důležitých termínů:

 • 1.8.2019 – termín pro podání přihlášek
 • září 2019 – pohovory s uchazeči
 • únor 2020 – zahájení intenzivního kurzu němčiny
 • březen 2020 – zahájení výzkumného pobytu

Aktuality v českém jazyce jsou umisťovány také na Facebook

https://www.facebook.com/groups/365774333612080/?fref=ts

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat Alumni-Team:

Miroslav Bauer,  mail: miroslav.bauer@gmail.com, tel. +420 605 147 070

Kristýna Rybová, mail: k.rybova@gmail.com, tel. +420 603 140 199

 

• Stipendia Fulbrightova programu 2020/2021

 • možnost dlouhodobých výzkumných pobytů pro české vědce a přednášející v USA i pro pozvání amerických vědců na různě dlouhé výzkumné a výukové pobyty na akademická a univerzitní pracoviště v ČR. Nabídka těchto stipendií:

 

 •  Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Stipendium na dobu tří až deseti měsíců (uzávěrka: 1. listopadu).
 •  Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců (uzávěrka: 1. listopadu). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:
 1. juniorské – pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;
 2. postdoktorské – pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;
 3. seniorské – pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D.
 • Stipendium pro přednášejícího vědce z USA, který by působil na české univerzitě po dobu jednoho či dvou semestrů (uzávěrka: 1. srpna)
 • Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA ve vybraných oborech (uzávěrka: 30.září)

 

          Kateřina Kloubová, Program Officer

          The J. William Fulbright Commission, Karmelitska 17, 118 00 Prague 1, Czech Republic, Tel.: +420 222 718 452

 

• MSCA – Irsko – „Research Leaders 2025”

 • téma agro-food
 • vypisuje irská organizace TEAGASC
 • určeno zkušeným výzkumníkům (Ph.D. nebo min. 4 roky praxe ve výzkumu)

Důležitá data:

 • Uzávěrka podání Expression of interest: 1.10. 2018, 13:00 Dublin Local Time
 • Uzávěrka podání plných žádostí (Full Application): 20.11. 2018, 13:00 Dublin Local Time
 • Informační webinář: 25.7. 2018, 14:00 Dublin Local Time : www.teagasc.ie/rl2025