delta 5

5. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DELTA 2

Zahraniční partneři ze Zemí: Korejská REP., Sasko-NSR, USA, Izrael, Tchaj-wan

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí: 19. července. 2023

Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 11. 2023

Zahájení řešení projektu: leden 2024 – únor 2024

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2025

Délka řešení projektu: 12 – 24 měsíců

 

Vzhledem k prázdninovému termínu podání návrhů projektů prosíme o nahlášení zájemců do této výzvy nejpozději do 28. 6. 2023 na OPT.

 

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/program-delta-2-vyhlaseni-5-verejne-souteze/

Zpracované podklady k soutěži naleznete zde.

Prezentaci k soutěži si můžete stáhnout na stránkách TAČR zde.

 

Čestné prohlášení za uchazeče za VUT bude odesláno RE do datové schránky TA ČR.

Čestné prohlášení o složení konsorcia dokládá prostřednictvím datové schránky hlavní uchazeč – podnik.

 

Základní informace:

 • Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci – 100%
 • Nepřímé náklady vykazovat metodou FLATE RATE 25% (bez subdodávek)
 • Maximální intenzita podpory na projekt – 74 %
 • Hlavním uchazečem může být pouze podnik
 • Zadání do APOLLA pod programem financování: TM050

 

Kontaktní osoby:

 • Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Veronika Pilcerová (pilcerova@vutbr.cz, kl. 5237)
 • Soutěž TAČR na FAST – Ing. Milena Reinsch-Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl. 7166), Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz,kl. 7162)
 • Duševní vlastnictví, Common proposal – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)
 • Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

 

Důležité termíny OPT:

do 10.7. 2023 – ke kontrole v Apollo: 

 • Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „TM05…..“)

Nově: Podpora OPT při zadávaní návrhů projektů do IS Apollo – informace naleznete zde.

Pokud v návrhu nemáte 100 % míru podpory pro VUT, je třeba závazek popsat ve schvalování projektu vyjádřením vedoucího pracoviště.

V Projektové složce vloženo:

 • Návrh ISTA včetně financí
 • Vyplněný Common proposal – v anglickém jazyce a v době podání projektu podepsaný všemi statutárními zástupci na české i zahraniční straně, dokument se dokládá jako příloha do ISTA
 • Případně další přílohy, např. pre-existent knowledge (nepovinná příloha),

Nejpozději do 19.7. 2023 musí hlavní uchazeč ze své datové schránky odeslat Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf.