Visegrad Fund

Projekty mezinárodní spolupráce v rámci V4

Podání projektů do je možné do schémat Visegrad Grants, Visegrad+ Grants, Strategic Grants, V4-Japan Joint Research Program. Odkaz na program a jednotlivá schémata naleznete zde.

V každé otevřené výzvě lze podat pouze 1 projektovou žádost na jedno IČO. V případě, že je žádost přijata k financování, nelze v dalších výzvách již podat další žádost do totožného grantového schématu, dokud daný projekt nebude kompletně ukončen. Pravidlo tedy zahrnuje i běžící projekty v rámci jedné organizace. Lze však být příjemcem  grantu v různých grantových schématech/programech, maximálně však u 2 projektů.

Na pozici partnera projektu je možné figurovat  v libovolném počtu projektů V4.

IVF při posuzování nových žádostí může povolit výjimku, která však není ze strany žadatele právně vymahatelná, a to, že menší celky, existující v rámci větší organizace (např. fakulty, organizační jednotky, součásti atp.) mohou být z výše uvedených pravidel vyňaty.

 

V případě, že máte zájem o podání projektu v konkrétní výzvě, informujte prosím OPT minimálně 14 dní před datem uzávěrky pro podání návrhu projektu (pokud není v našich podmínkách na konkrétní stránce veřejné soutěže uvedeno jiné datum).