Motivační systém – hodnocení v roce 2023

Výsledky byly vyhodnoceny na základě pokynu děkana č.13/2023 – Motivační systém pro podporu výsledků základního a aplikovaného výzkumu, transferu znalostí a doplňkové činnosti v následujících kategoriích:

 

Modul M1 Metodiky M17+ za rok 2021:

Autor Ústav Body celkem
LEHKÝ David STM 1,5
ELIÁŠ Jan STM 1
PUKL Radomír STM 1
VOŘECHOVSKÝ Miroslav STM 1
PETERKOVÁ Jitka THD 0,5
ŠOMODÍKOVÁ Martina STM 0,5
ZACH Jiří THD 0,5

 

Modul M2 Metodiky M17+ za rok 2021:

Autor v kategorii do 35 let Ústav Body celkem
NOVÁK Lukáš STM 4,17
HODUL Jakub THD 4,00
DVOŘÁK Richard FYZ 1,40

 

Autor v kategorii nad 35 let Ústav Body celkem
VOŘECHOVSKÝ Miroslav STM 7,00
DVOŘÁK Karel THD 6,47
ŠIKULA Ondřej TZB 4,67
NOVÁK Drahomír STM 3,17
ŠPANO Miroslav VST 3,00
ZACH Jiří THD 3,00
MÉSZÁROSOVÁ Lenka THD 2,83
TOPOLÁŘ Libor FYZ 2,80
ČERNÝ Vít THD 2,33
DROCHYTKA Rostislav THD 2,33
ELIÁŠ Jan STM 2,00
VYŠVAŘIL Martin CHE 2,00

 

RUV za rok 2022:

Autor Ústav Body celkem
PAVLOVSKÝ Tomáš ARC 168,00
LEŽATKA Lukáš ARC 95,40
SEDLÁČEK Michal ARC 52,20

 

Transfer technologií za rok 2022:

Autor Ústav Body celkem
DUŠEK Erik ZEL 0,77

 

Doplňková činnost za rok 2022:

Autor Ústav Body celkem
HELA Rudolf THD 0,32
HLAVÍNEK Petr VHO 0,17
ŽÍTT Petr SZK 0,11
SMĚLÝ Martin PKO 0,08
KLUSÁČEK Ladislav BZK 0,08