TAČR – aktuální výzvy

Soutěže v Programu SIGMA: 

 

• 4. veřejná soutěž – Dílčí cíl 1: Podpora aktivit „Proof of Concept” ve výzkumných organizacích VaVaI+ – lhůta pro podání projektů je 23.11.2023 – 17.1.2024. Odkaz na soutěž na stránkách TAČR naleznete zde.

 

• 5. veřejná soutěž – Dílčí cíl 5: Dlouhodobé záměry s prvky SHUV – lhůta pro podání projektů: 7. 12. 2023 – 7. 2. 2024. Předběžné parametry naleznete zde.

 

• 6. veřejná soutěž – Dílčí cíl 1: Podpora komercializace – lhůta pro podání projektů: 17. 1. 2024 – 6. 3. 2024. Předběžné parametry naleznete zde.

 

 

V případě, že máte zájem o podání projektu v konkrétní výzvě, informujte prosím OPT minimálně 14 dní před datem uzávěrky pro podání návrhu projektu (pokud není v našich podmínkách na konkrétní stránce veřejné soutěže uvedeno jiné datum).