TAČR – aktuální výzvy

vyhlášené výzvy:

• TREND – 12. veřejná soutěž: lhůta pro podání projektů je do 14. 8. 2024. Více informací a pokyny k výzvě naleznete zde. Maximální povolená intenzita podpory pro VO je 90%. Nepřímé náklady lze vykazovat pouze metodou „flat rate” do výše 20 %. Vzhledem k prázdninovému termínu pro podání projektů prosíme o nahlášení zájemců na OPT do 22. 7. 2024.

 

• SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce – 8. veřejná soutěž: lhůta pro podání projektů je do 17. 7. 2024. Více informací o výzvě naleznete na stránkách OPT zde. Vzhledem k prázdninovému termínu pro podání projektů prosíme o nahlášení zájemců na OPT nejpozději do 1. 7. 2024.

 

 

V případě, že máte zájem o podání projektu v konkrétní výzvě, informujte prosím OPT minimálně 14 dní před datem uzávěrky pro podání návrhu projektu (pokud není v našich podmínkách na konkrétní stránce veřejné soutěže uvedeno jiné datum).