TAČR – aktuální výzvy

• 9. veřejná soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje TREND, podprogram 2: Lhůta pro podání návrhů projektů je do 11.1. 2023Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT nejpozději do 19. 12. 2022. Více informací naleznete na stránkách OPT zde. 

 

• Mezinárodní výzva CHIST-ERA Call 22: lhůta pro podání návrhů projektů je do 2. 2. 2023. Více informací naleznete na stránkách TA ČR zde. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT nejpozději do 15. 1. 2023.

 

• Mezinárodní výzva ERA-MIN Call 23: lhůta pro podání návrhů projektů je do 3. 3. 2023. Více informací naleznete na stránkách TA ČR zde. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT nejpozději do 6. 2. 2023.

 

V případě, že máte zájem o podání projektu v konkrétní výzvě, informujte prosím OPT minimálně 14 dní před datem uzávěrky pro podání návrhu projektu (pokud není v našich podmínkách na konkrétní stránce veřejné soutěže uvedeno jiné datum).