TAČR – aktuální výzvy

Připravované výzvy:

• Prostředí pro život 2 – 1. veřejná soutěž: vyhlášení výzvy je plánováno na 24. 4. 2024, lhůta pro podání projektů pak do 12. 6. 2024. Předběžné parametry jsou uveřejněny na stránkách TA ČR zde.

 

• SIGMA – dílčí cíl 4, Bilaterální spolupráce – 8. veřejná soutěž: vyhlášení výzvy je plánováno na 16. 5. 2024, lhůta pro podání projektů pak do 17. 7. 2024. Předběžné parametry jsou uveřejněny na stránkách TA ČR zde.

 

vyhlášené výzvy:

M-ERA.NET CALL 2024: lhůta pro podání zkrácené žádosti je do 14. 5. 2025 do 12 hodin, pro podání celé žádosti do 20.11. 2024 do 12 hodin. Výtah z výzvy připravený OPP RE si můžete stáhnout zde.

Podrobné informace a veškerou dokumentaci k výzvě naleznete na stránkách TAČR, interní dokumenty k výzvě pak na SharePointu OPP RE.

 

• Doprava 2030 – 2. veřejná soutěž: lhůta pro podání projektů je do 24. 4. 2024. Více informací o výzvě naleznete na stránkách OPT zde.

 

 

 

V případě, že máte zájem o podání projektu v konkrétní výzvě, informujte prosím OPT minimálně 14 dní před datem uzávěrky pro podání návrhu projektu (pokud není v našich podmínkách na konkrétní stránce veřejné soutěže uvedeno jiné datum).