GAČR

Podrobné informace o stávajících programech, minulé zadávací dokumentace a další najdete na webových stránkách GAČR.

Pokud hledáte informace k právě vyhlášené soutěži, využijte aktuální nabídku v levém menu.

 

aktuálně:

• TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ DÍLČÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV ZA ROK ZA ROK 2022:

Termín pro odevzdání dílčích zpráv: 17. 1. 2023
Termín pro odevzdání závěrečných zpráv: 31. 1. 2023
Termín pro odevzdání dílčích finančních a průběžných odborných zpráv pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. 1. 2023

Videonávody ke zpracování dílčích a závěrečných zpráv naleznete na stránkách GAČR zde.

O zpřístupnění formulářů v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) budou řešitelé informováni e-mailem a rovněž na webu GA ČR.

Zprávy zašlete na OPT v dané termíny do 10.00. hod. k zaslání datovou zprávou na GAČR na email staffova.m@vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz

 

• SOUTĚŽE GAČR PRO ROK 2023: Informace o výzvách GA ČR plánovaných na letošní rok naleznete zde.

 

• GA ČR připravila pro navrhovatele projektů základní přehled toho, na co by se nemělo zapomenout při podání žádosti o grant GA ČR. Přehled může sloužit i jako odškrtávací seznam, aby navrhovatel mohl vše snadno zkontrolovat. Každý bod je navíc doplněn o odkaz na příslušnou zadávací dokumentaci, kde najdete bližší informace.

Více info na: https://gacr.cz/na-co-nezapomenout-pri-zadani-o-granty-ga-cr/

 

 

 

neaktuální:

GAČR vzhledem k mimořádné situaci na Ukrajině vyhlásil opatření pro rok 2022 na podporu ukrajinských vědců a studentů:

 • GA ČR doporučuje řešitelské týmy rozšířit o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny. Toto rozšíření je v roce 2022 možné učinit bez nutnosti schválení předsednictva GA ČR.
 • GA ČR vyzývá žadatele v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zahrnout ukrajinské studenty a vědce do řešitelských týmů nově navrhovaných projektů.
 • GA ČR upozorňuje ukrajinské vědce a jejich týmy na možnost přihlásit návrh projektu do aktuálně vypsaných soutěží, obzvláště pak upozorňuje na novou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING, díky které mohou vědci ze zahraničí absolvovat tříletý badatelský pobyt na českých institucích. V případě zvýšeného zájmu o tuto soutěž je GA ČR připravena navýšit prostředky určené na její financování.

Více o možnostech pomoci se můžete dozvědět na stránkách GAČR.

 

• OPATŘENÍ PŘIJATÁ KVŮLI COVID-19 PRO ROK 2022 – důležité!

Podrobné informace k opatřením týkajícím se přesunů mezi položkami základní skladby grantových prostředků, způsobilých nákladů, úvazků a možnosti požádat o prodloužení termínu řešení projektu v důsledku pandemie naleznete na stránkách GA ČR zde.

 

Přehled soutěží vypsaných Grantovou agenturou pro letošní rok – aktuální výzvy zde

Návrhy projektů bude letos možné do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu zasílat již od 15. února 2022. Přijímány budou až do 7. dubna 2022. Fakticky tak bude o týden prodloužena doba pro podávání návrhů projektů oproti obvyklé soutěžní lhůtě.

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice – každý rok jich GA ČR financuje několik stovek, a to již od svého vzniku v roce 1993. Prostřednictvím nich se podporuje nejlepší základní výzkum ve všech oblastech. Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich senioritu. Projekty jsou hodnoceny na základě několikastupňového výběrového procesu.

EXPRO

Po roční pauze bude opět vypsána soutěž EXPRO určená pro ty nejexcelentnější české vědce a vědkyně. Několik vybraných řešitelů a řešitelek a jejich projektů zajistí svým týmům financování na pět let. Za tuto dobu budou moci čerpat až 50 milionů Kč, tedy v průměru deset milionů korun ročně. K financování budou mezinárodními panely vybrány ty projekty, které budou mít největší potenciál přinést průlom ve svém oboru. Povinností řešitelského týmu bude také podat návrh projektu Evropské výzkumné radě (ERC).

JUNIOR STAR

Obě soutěže JUNIOR STAR vypsané v předchozích se setkaly s velkým zájmem. Granty JUNIOR STAR jsou určeny pro ty nejexcelentnější ze začínajících vědkyň a vědců (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení i vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata. Na hodnocení projektů se stejně jako v případě EXPRO podílejí výhradně zahraniční hodnotitelé.

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP

Podruhé letos GA ČR vypíše soutěže POSTDOC INDVIDUAL FELLOWSHIP (PIF). Tento druh grantů je zaměřen na badatele a badatelky, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti na světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice, nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Projekty, které řeší vědci a jejich týmy spolu s badateli z partnerských států, jsou samostatným typem grantů. V roce 2022 bude možné podávat GA ČR společné projekty s vědci z následujících států:

Bilaterální spolupráce

 • Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MOST)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)
 • São Paulo, Brazílie – São Paulo Research Foundation (FAPESP)

Lead Agency spolupráce

 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – Slovenian Research Agency (ARRS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – Nation Research Fund (FNR)
 • USA – National Science Foundation (NSF)

Podané projekty jsou podle dohody, kterou má GA ČR dojednanou s danou agenturou, hodnoceny buď oběma spolupracujícími agenturami, nebo na principu Lead Agency, kdy hodnotí pouze jedna agentura a druhá doporučení přejímá. Výzvy hodnocené GA ČR budou vypsány spolu s ostatními soutěžemi 15. února. Výzvy Lead Agency hodnocené v zahraničí budou vypsány v průběhu roku.

S ohledem na zachování stability grantového prostředí i snížení administrativní náročnosti plánuje GA ČR v opakovaně vypisovaných výzvách změny jen v drobném rozsahu – můžete se proto při přípravě projektů orientovat podle zadávací dokumentace z minulých let.

 

• Oznámení o změně některých ustanovení zadávací dokumentace ve věci způsobilých nákladů v běžících
projektech v roce 2021 naleznete zde.

 

• DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2022 PODÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV V PROJEKTECH GAČR

Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021: 17. 1. 2022
Odevzdání závěrečných zpráv: 31. 1. 2022
Odevzdání dílčích zpráv za rok 2021 pro projekty EXPRO a JUNIOR STAR: 31. 1. 2022
Odevzdání průběžných odborných zpráv pro projekty EXPRO: 31. 1. 2022

O zpřístupnění formulářů v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) budou řešitelé informováni e-mailem a rovněž na webu GA ČR.

Způsob podání bude upřesněn dle instrukcí z GAČRu.