GAČR – aktuální výzvy

Mezinárodní projekty na principu Lead Agency:

 

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Slovinsko:

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 11. 1. 2023. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 7. 3. 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 28. 2. 2023, který stanovila pro slovinské uchazeče agentura ARRS.

Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.

Termín pro nahlášení zájemců na OPT je do 27. 2. 2023.

 

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Lucembursko

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci  lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR)  v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FRN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 27.4. 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 20.4. 2023, který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FRN.

Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.

Termín pro nahlášení zájemců na OPT je do 19. 4. 2023.

 

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA USA (kontinuální výzva): Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Rakousko (kontinuální výzva): Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Německo (kontinuální výzva): Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.

 

 

Další mezinárodní výzvy jsou vypisovány v průběhu roku.

 

V případě, že máte zájem o podání projektu v konkrétní výzvě, informujte prosím OPT minimálně 14 dní před datem uzávěrky pro podání návrhu projektu (pokud není v našich podmínkách na konkrétní stránce veřejné soutěže uvedeno jiné datum).