GAČR – aktuální výzvy

AKTUÁLNÍ výzvy

 

Mezinárodní LA projekty – GA ČR v pozici partnerské agentury:

 

Další mezinárodní výzvy jsou vypisovány v průběhu roku – přehled podávání LA projektů pro rok 2024.

 

Upozornění:

Dle požadavků vedení je třeba podávaný projekt v GRIS nasdílet administrátorkám OPT na login-nickname: VaVFAST. Po odeslání projektu do soutěže je nutné projekt nadále ponechat sdílený, aby bylo možné následně vyhodnotit příčiny jeho případného nepřijetí. Nesdílený projekt nebude podepsán děkanem a OPT jej nebude při uzávěrce soutěže odesílat datovou schránkou.

 

Informace k výzvám

Praktické informace pro uchazeče pro rok 2024 naleznete na stránkách GA ČR zde.

Prezentace s výtahem ze zadávacích dokumentací a pokyny k jednotlivých typům projektů naleznete zde.

Prezentace ze setkání REGON v březnu na téma Výzvy GA ČR 2025 můžete shlédnout v následujících odkazech:

  • PREZENTACE Petra Baldriana (předseda GA ČR) a Blanky Bobokové (vedoucí Oddělení informační podpory GA ČR), ve které jsou uveřejněny informace o letošních projektech GAČR, statistiky, novinky v zadávací dokumentaci, užitečné odkazy atd.
  • PREZENTACE Kamily Pětrašové (vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů GA ČR) je zaměřena na mezinárodní projekty a na co nezapomenout při jejich podávání.

Aktualizované videonávody, jak založit a podat projekt v aplikaci GRIS, uveřejnil GA ČR na svých stránkách zde.

 

Čestné prohlášení – prokázání způsobilosti za všechny vypsané výzvy bylo odesláno rektorátem do datové schránky GA ČR.

 

Výše zákonných odvodů vč. sociálního fondu v roce 2024 je 35,22 %. Tuto hodnotu tvoří povinné odvody zaměstnavatele ZP (9%), SP (24,8%), zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (0,42%) a sociální fond 1 %.

POZOR ZMĚNA – od 1.1. 2024 došlo ke snížení sociální fondu z 1,5 % na 1%!

 

Důležité upozornění!

V souvislosti se změnami zákoníku práce není vhodné plánovat do projektů ve veřejné soutěži DPP pro interní zaměstnance. Pracovník na DPP musí vykazovat jiný druh práce, než má uveden v pracovní smlouvě. Omezení se netýká externího pracovníka na DPP.