GAČR – aktuální výzvy

Aktuálně jsou vyhlášeny následující výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží pro rok 2024:

 

Soutěž EXPRO bude vypsána v příštím roce.

Výsledky letošních výzev budou vyhlášeny v listopadu 2023, s výjimkou mezinárodních soutěží, které budou oznámeny po dohodě se zahraniční agenturou.

Praktické informace pro uchazeče pro rok 2024 naleznete na stránkách GA ČR zde.

Čestné prohlášení – prokázání způsobilosti za všechny vypsané výzvy bylo odesláno z rektorátu do datové schránky GA ČR.

 

Novinky v ZD:

• Změnou v nových soutěžích, jejímž cílem je skloubení rodinného a profesního života, je možnost přerušení řešení projektu na 6 až 18 kalendářních měsíců nebo prodloužení doby řešení až o 18 měsíců. Jedná se o další z opatření, která mají řešitelkám a řešitelům pomoci v náročných obdobích – nemusí se nutně jednat o mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, ale třeba i o dlouhodobou nemoc nebo péči o blízkého člověka.

• V letošním roce dochází také k úpravě několika pravidel, která umožní větší flexibilitu při nakládání s přidělenými prostředky – přesuny finanční prostředků mezi položkami základní skladby až do výše 100 000 Kč bude možné provést bez podání žádosti.