Mzdy zaměstnanců na projektech

OBVYKLÁ MZDA ZAMĚSTNANCE NA PROJEKTU

Při stanovení v čase a místě obvyklých mezd a odměn zaměstnanců VUT podílejících se na přípravě a realizaci projektů postupujte dle POKYNU Č. 32/2017, který naleznete zde.

Zaručená mzda versus minimální mzda pro rok 2023

Zaručená mzda stanovuje nejnižší cenu práce odstupňované podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Práce se zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření.

Od 01/2021 je při výpočtu mezd na VUT zaveden „institut zaručené mzdy“, proto je nutné mzdu nastavit podle Mzdového řádu VUT tak, aby odpovídala mzdě zaručené.

Třída zaručené mzdy se určí automaticky na základě tarifní třídy.

Částky uvedené níže platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.