NCK 2 – duben 2022 – UZAVŘENÉ

2. veřejná soutěž Programu Národní centra kompetence

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

 

 • Odkaz na soutěž na stránkách TA ČR naleznete zde.
 • Výtah z výzvy s podrobnými informacemi o soutěži včetně seznamu povinných příloh si můžete stáhnout zde.
 • Všechny dokumenty k dané výzvě můžete najít ke stažení na Sharepointu (záložka TAČR) zde.
 • Prezentaci VUT k soutěži můžete shlédnout na tomto odkazu.

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta končí:

 • podání návrhu projektu v ISTA:6. 4. 2022 do 16:29:59. Čestné prohlášení za uchazeče za všechny návrhy VUT bylo odesláno do datové  schránky TA ČR dne 11.2.2022.
 • zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu: 6. 4. 2022 do 23:59:59. V datovém poli Věc musí být uvedeno: „Program Národní centra kompetence – Potvrzení podání“, ID datové schránky TA ČR: afth9xp. Odesílá hlavní uchazeč.

Předložení návrhu Smlouvy o ustanovení NCK na OTT RE ke konzultaci Mgr. Daňkové: do 11. 3. 2022

Schválení projektu v Apollo: před předložením konsorciální smlouvy k podpisu rektorovi, do 31. 3. 2022

Předložení Smlouvy o ustanovení NCK, případně jejího dodatku, k podpisu rektora: do 29. 3. 2022 – smlouvu spolu s průvodkou a Čestným prohlášením k návrhu projektu za hlavního koordinátora projektu na VUT dodat na OPT. Formulář ČP bude zaslán uchazečům mailem.

Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 11. 2022

Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2023

Délka řešení projektu: 48 – 72 měsíců

Nejzazší termín ukončení projektu: prosinec 2028

Zájemce o podání projektu prosíme o nahlášení na OPT (stepanova@vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz) nejpozději do 28. 2. 2022.

 

Webinář TAČR ke 2. veřejné soutěži NCK se konal 18. ledna 2022, jeho program a odkazy na záznam webináře naleznete níže.

Program webináře:

 • specifikace 2. veřejné soutěže
 • podmínky 2. veřejné soutěže
 • formální náležitosti návrhu projektu
 • podání návrhu projektu v ISTA
 • specifický průběh realizace
 • prostor pro dotazy

Odkazy:

Otázky a odpovědi z online semináře budou na stránkách TAČR průběžně aktualizovány.

 

Základní finanční údaje:

Alokace: 6,2 mld. Kč

Maximální výše podpory na projekt: neomezená

Maximální intenzita podpory na projekt: 80 %

Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci: 100%

Uchazeči: výzkumná organizace, podnik

 

Nepřímé náklady budou vykazovány metodou “flat rate” do výše 25 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

 

Kontaktní osoby:

OPT FAST –  Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160), Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162)

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči – OTT – Mgr. Michaela Daňková  (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: TN020