TREND 7

7. veřejná soutěž Programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, Podprogramu 1 – “Technologičtí lídři” – 5G sítě

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná 28. 4. 2022

Soutěžní lhůta končí: 13. 6. 2022 do 16.29 pro podání projektu;  do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu a potvrzení způsobilosti uchazeče datovou schránkou (ID datové schránky TA ČR: afth9xp.).  V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „Program TREND 7 – Potvrzení podání“. Potvrzení o podání projektu musí jít z datové schránky hlavního uchazeče. Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti uchazeče posílá každý uchazeč ze své datové schránky. V případě zahraničního uchazeče, či uchazeče bez datové schránky doloží ČP v listinné podobě.

Vyhlášení výsledků soutěže: prosinec 2022

Zahájení řešení projektu: 1. 1. – 1.3. 2023

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2025

Délka řešení projektu: 12 – 36 měsíců

 

Prosíme o nahlášení zájemců o podání projektu do této výzvy,  a to jak v roli hlavního, tak i dalšího uchazeče, nejpozději do 27. 5. 2022 na OPT.

 

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/program-trend-pp1-vyhlaseni-7-verejne-souteze-z-prostredku-narodniho-planu-obnovy/

Zpracované podklady k soutěži naleznete zde.

Pozor – soutěž je vyhlášena z prostředků Národního plánu obnovy, který má specifické podmínky – více zde.

Prezentaci a videozáznam z webináře k 6. a 7. veřejné soutěži můžete shlédnout zde.

 

Vlastnická struktura VUT je dostupná zde.

Pokyny ke spolufinancování projektů TREND naleznete zde přílohu k uplatňování DPH zde 

 

Přílohy:

Vzor Smlouvy o účasti schválený RE-OTT

Čestné prohlášení za uchazeče za VUT bylo  odesláno do datové schránky TA ČR, doručenka je dostupná zde.

Formulář Prohlášení o finančních závazcích naleznete zde.

 

Důležité termíny OPT:

do 7. 6. 2022 – ke kontrole v Apollo: 

• Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „FW06…..“)

• V Projektové složce vloženo:

  • návrh ISTA vč. financí
  • závazek spolufinancování 10 % podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST
  • pozor: VUT je vždy spolupříjemce, pak v Apollo bude jako hlavní příjemce uvedena firma. V některých případech bude nutno firmu do Apollo nově vložit – kontaktujte prosím OPT.
  • Povinné přílohy – vložit do ISTA (1. Představení projektu, 2.Marketingová studie, 3. Ekonomické přínosy projektu, , 4. Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – POZOR dne 6.5.2022 byla příloha na webu aktualizována)
  • maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci – 90%
  • nepřímé náklady pouze metodou FLATE RATE 20% (POZOR ZMĚNA)
  • nezpůsobilým nákladem je daň z přidané hodnoty
  • maximální intenzita podpory na projekt – 70 %

 

Nejpozději 13.6. 2022 musí firma ze své datové schránky (hlavní uchazeč) odeslat Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na FAST – Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160), Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162)

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@vutbr.cz, kl. 5237)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: FW070