Mobility Česko-Francie – UZAVŘENÉ

ČESKO- FRANCOUZSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023

Uzávěrka:   30. 6. 2021

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů.

V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Formuláře jsou ke stažení: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-9

Doba řešení: od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023

Zájemce prosíme o nahlášení na OPT do 14.6.2021.

Požadavky na řešitele: Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent

Způsobilost: ČP – zajistí rektorát

Finance: maximální výše 78 000,- Kč/rok, tj. 156 000,- Kč na celou dobu řešení. Na výzvu je alokováno celkem 3 120 000,- Kč.

Podání žádosti: Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložena paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice.

Odeslání datovou zprávou – zajistí OPT

Dokumenty, které jsou součástí žádosti:

  • Čestné prohlášení k prokázání vybraných podmínek způsobilosti – zajistí rektorát
  • Vlastní žádost projektu
  • 1 strana vlastní žádosti projektu s podpisy – OPT zajistí podpis rektora – dodejte do 22.6.2021
  • Profesní životopisy řešitelů českého týmu
  • Formulář obecných zásad osvědčených postupů  (Vzorový formulář obecných zásad osvědčených postupů je dostupný ke stažení na internetových stránkách http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1 v části „Mobility“. Tento formulář se přikládá v anglickém jazyce)

Kontaktní osoba pro české řešitele na MŠMT: Mária Krausová, Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI (O33) ,Karmelitská 529/5,118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 812 296

E-mail: maria.krausova@msmt.cz

Web: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1

Do 21. 6. 2021 vložte projekt do IS Apollo

do 30.6.2021 do 10.00 hod. zašlete dokumenty k odeslání datovkou na email: staffova.m@vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz