Mobility Česko-Francie 2023-24

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2023-2024

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022

Web: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1

 

  1. CÍL PROGRAMU

Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění.

V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.

 

  1. FINANČNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 78 000,- Kč/rok, tj. 156 000,- Kč na celou dobu řešení.

 

  1. POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU U SPOLEČNÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložena paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice,

Žádost společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/francie-1

Součástí žádosti jsou následující přílohy:

Žádost mobility Francie 2023-24

Formulář obecných zásad osvědčených postupů

Čestné prohlášení

Profesní životopis

 

Na rektorátě budou připraveny předvyplněné dokumenty (čestné prohlášení, formulář žádosti, smlouva o účasti), které budou k dispozici pro podání žádostí.

 

  1. ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI:

do 30. června 2022 datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt – zajistí OPT.

 

Kontaktní osoby pro české řešitele:

Mária Krausová

118 12 Praha 1

Tel.: +420 234 812 296

E-mail: maria.krausova@msmt.cz

 

Informace pro řešitele:

  • Do 20.6.2022 dát info na OPT, že máte zájem podat projekt
  • Do 22.6.2022 vložit projekt do Apollo
  • Do 23.6.2022 předložit dokumenty k podpisům pana rektora
  • Do 30.6.2022 dodat formuláře v předepsané formě na OPT k zaslání datovkou

na email:  staffova.m@vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz