Mobility Česko-Rakousko 2023-24

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2023–2024

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022

Web: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-10

 

  1. CÍL PROGRAMU

podpora mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí,

V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

 

  1. FINANČNÍ PODMÍNKY – podpora max. 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení.

Maximální výše příspěvku na uskutečnění 1 zahraniční cesty, je stanovena na 7 000 Kč/osobu. Výše limitu příspěvku, který obdrží český řešitel společného výzkumného projektu k úhradě pobytových nákladů zahraničního řešitele projektu pro jeho pobyt na území České republiky (ubytování, stravné, kapesné) je u krátkodobých pobytů stanovena na 2 000 Kč/den/osobu a u dlouhodobých pobytů na 30 000 Kč/měsíc/osobu.

 

  1. V rámci výzvy budou podporovány:

− krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní, dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 – 3 měsíce.

 

  1. Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložena současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku.

 

  1. Návrh společného výzkumného projektu se na české straně vyplňuje a předkládá prostřednictvím formulářů dostupných na internetové stránce https://www.msmt.cz/, a to v českém jazyce, s výjimkou polí označených k vyplnění v jazyce anglickém.

Součástí návrhu společného výzkumného projektu jsou následující přílohy:

Žádost_Mobility Rakousko 2023-2024

Čestné prohlášení o oprávněnosti uchazeče

Příloha ČP

Profesní životopis

 

Na rektorátě budou připraveny předvyplněné dokumenty (čestné prohlášení, formulář žádosti, smlouva o účasti), které budou k dispozici pro podání žádostí.

 

  1. Odeslání žádosti:

do 30. června 2022 datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt – zajistí OPT

 

Kontaktní osoba pro české řešitele

Ing. Šárka Borecká

Tel.: +420 234 81 1359

E-mail: sarka.borecka@msmt.cz

 

Informace pro řešitele:

  1. Do 20.6.2022 dát info na OPT, že máte zájem podat projekt
  2. Do 22.6.2022 vložit projekt do Apollo
  3. Do 23.6.2022 předložit dokumenty k podpisům pana rektora
  4. Do 30.6.2022 dodat formuláře v předepsané formě na OPT k zaslání datovkou

na email:  staffova.m@vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz