LA granty – Švýcarsko

Výzva pro podávání švýcarsko-českých projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. GA ČR v této výzvě vystupuje v roli partnerské organizace – projekty hodnotí SNSF a GA ČR hodnocení přejímá. Výzva je vyhlášena v rámci iniciativy Weave.

 

Švýcarská agentura určila v roce 2022 dva termíny pro podávání návrhů projektů, a to 1. 4. a 1. 10. 2022. Pro termín 1. 4. 2022 je předpokládaný počátek řešení 1. 1. 2023, pro termín 1. 10. 2022 je to 1. 7. 2023.

Českou část přihlášky je možné podat nejpozději 7 dní po zvoleném termínu na švýcarské straně, tedy do 8. 4., případně 8. 10. 2022.

Do konce února 2022 je možné připravovat projekt, ale prosíme o vložení projektu do GRIS až poté, co  budou zveřejněny aktuální podmínky pro české navrhovatele.

Více informací naleznete na stránkách GA ČR zde.

Váš zájem o podání návrhu v prvním termínu nahlaste prosím na OPT nejpozději do 16. 3. 2022.