GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Granty – POLSKO

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ POLSKO-ČESKÝCH PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s polskou agenturou National Science Centre (NCN) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje polská agentura NCN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 15. 9. 2022 –  Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 22. 12. 2022, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 15. 12. 2022 (do 16:00), který stanovila pro polské uchazeče agentura NCN.

Více informací a dokumentaci k výzvě naleznete na stránkách GA ČR zde.

Způsobilost se dokládá čestným prohlášením – zašle rektorát.

Ze strany společného mezinárodního týmu je nezbytné zajistit podání přihlášky ve výše uvedených lhůtách jak k NCN (podle příslušných pravidel NCN) tak ke GA ČR, tj. polským navrhovatelem k NCN a českým navrhovatelem ke GA ČR. Nedojde-li ke spárování obou žádostí o grant, je přihláška z hodnocení vyřazena.

 

Souběhy návrhů projektů

Projekty podané do této výzvy se budou započítávat do maximálního počtu návrhů projektů podaných do výzev s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

 

Způsobilé náklady – str. 20 ZD.

Výše poskytnuté dotace na doplňkové (režijní) náklady může činit maximálně 20 % z poskytnuté dotace na celkové uznané náklady.

 

Informace o záměru podat projekt sdělte na OPT do 9.12.2022.