2. VS KING – pravidla

Dne 15.09.2021 bylo vyhlášeno 2.kolo Interní grantové soutěže (v rámci projektu OP VVV Kvalitní interní granty VUT).

Dokumenty jsou zveřejněny pod odkazem https://www.vutbr.cz/king . Analogicky je připravena také anglická mutace s dokumenty v angličtině zde www.vut.cz/en/king . Směrnici k vyhlášené grantové soutěži naleznete na: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/smernice-c-10-2020-interni-grantova-soutez-d204895.

Jedná se o grantovou soutěž pro Ph.D. studenty 1.- 3. ročníku. Lhůta pro podávání grantových žádostí bude probíhat od 15. 09. 2021 do 20. 10. 2021 s předpokládaným začátkem řešení od 1. 1. 2022.

 

Fakultním projektovým specialistou je na FAST paní Monika Sedláková  (sedlakova.m1@fce.vutbr.cz , tel.: 54114 7379).

Svůj zájem podat projekt nechť studenti hlásí projektovému specialistovi a řeší s ním veškeré otázky a náležitosti.

Soutěž, hodnocení i realizace grantů bude probíhat v anglickém jazyce v systému IS Apollo https://apollo.vutbr.cz/#/. Zadávání projektu do Apolla a technickou stránku konzultujte s Ing. Petrem Miarkou (Petr.Miarka@vut.cz, tel.: 54114 7116).

 

Prezentaci naleznete zde.

 

Dokumenty ke stažení v češtině

Dokumenty ke stažení v angličtině