trend 8, pp1

8. veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – podprogram 1 – “Technologičtí lídři” se zaměřením na rozvoj 5G technologií a vyšších.

 

Soutěž je financována z prostředků Národního plánu obnovy, pro který platí specifická pravidla, více zde.

 

Lhůta pro podání projektu je do 23.11.2022.

 

Více informací o výzvě naleznete na stránkách TA ČR zde. 

Výtah soutěže zpracovaný RE-OPP si můžete stáhnout zde.

 

Max. intenzita podpory za projekt: 70%

Max intenzita podpory pro VO: 90%

Nepřímé náklady: pouze metodou FLATE RATE 20%

Nezpůsobilé náklady: DPH

Čestné prohlášení za uchazeče – bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

 

Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT nejpozději do 31.10. 2022.