THÉTA 5

5. veřejná soutěž THÉTA

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

Bližší informace k jednotlivým podprogramům jsou rozpracovány v Příloze č. 2

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná: 2. 6. 2022

Soutěžní lhůta končí: 27. 7. 2022:

  • v 16:29:59 hod. pro finalizaci projektové žádosti;
  • 23:59:59 končí lhůta pro prokázání způsobilosti a zaslání Potvrzení podání projektu a čestného prohlášení způsobilosti uchazeče. Pro zaslání potvrzení podání bude v datovém poli Věc uvedeno „Program THÉTA – Potvrzení podání“ (ID datové schránky: afth9xp).

Vyhlášení výsledků soutěže: 31. 01. 2023

Zahájení řešení projektu: 1. 2. 2023 – 1. 4. 2023

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2025

Délka řešení projektu: 12 – 35 měsíců

 

Vzhledem k prázdninovému termínu podání návrhů projektů prosíme o nahlášení zájemců do této výzvy nejpozději do 11.7. 2022 na OPT na maily stepanova@vutbr.cz a vavreckova.e@vutbr.cz.

 

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/soutez/program-theta/pata-verejna-soutez-4/

Zpracované podklady k soutěži naleznete zde.

Čestné prohlášení za uchazeče VUT Brno bude zajištěno rektorátem prostřednictvím datové schránky centrálně za všechny projekty ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

U podprogramu 1 je navíc vyžadována role aplikačního garanta (organizační složka státu nebo územně samosprávný celek), se kterým je potřeba návrh projektu konzultovat a připravovat. Bližší informace k Aplikačnímu garantovi jsou uvedeny v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

 

Důležité termíny OPT:

do 27. 6. 2022 – ke kontrole v Apollo: 

• Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „TK05…..“)

• V Projektové složce vloženo:

  • Návrh ISTA včetně financí
  • Nepřímé náklady vykazovat metodou FLATE RATE 25% 
  • Maximální intenzita podpory na projekt u PP1 90%, u PP2 60% 
  • Letter of Intent  za aplikačního garanta u PP1
  • Pokud návrhu nemáte 100 % míru podpory pro VUT, je třeba doložit závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu dle metodiky FAST (konzultujte prosím s OPT předem)

•  do 27.7. 2022 do 10:00 hod – zaslat OPT na adresu stepanova@vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ – pouze v případě, kdy VUT je hlavním uchazečem. Návrh projektu se zasílá z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky poskytovatele..

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@vutbr.cz, kl. 5237)

Soutěž TAČR na FAST – Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160), Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz,kl. 7162)

Duševní vlastnictví, konzultace smlouvy mezi uchazeči, Letter of intent – OTT Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: TK050