Delta 2

4. veřejná soutěž programu DELTA 2

 

Důležité termíny:

Soutěžní lhůta začíná 19. 5. 2022

Soutěžní lhůta končí: 13. 7. 2022 do 16.30 pro podání projektu; do 23.59 pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu a potvrzení způsobilosti uchazeče z datové schránky hlavního uchazeče na datovou schránku TAČR, v datovém poli Věc bude uvedeno: „Program DELTA 2 – Potvrzení podání“, ID datové schránky TA ČR: afth9xp

Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 11. 2022

Zahájení řešení projektu: leden 2023 – březen 2023

Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2025

Délka řešení projektu: 12 – 36 měsíců

 

Vzhledem k prázdninovému termínu podání návrhů projektů prosíme o nahlášení zájemců do této výzvy nejpozději do 13. 6. 2022 na OPT.

 

Odkaz na soutěž: https://www.tacr.cz/soutez/program-delta-2/ctvrta-verejna-soutez-7/

Zpracované podklady k soutěži naleznete zde.

Vlastnická struktura VUT je dostupná zde.

 

Čestné prohlášení za uchazeče za VUT bude odesláno do datové schránky TA ČR, doručenku uveřejníme zde.

 

Důležité termíny OPT:

do 27. 6. 2022 – ke kontrole v Apollo: 

• Označení projektu vyplněno dle ISTA (začíná „TM04…..“)

• V Projektové složce vloženo:

  • Návrh ISTA včetně financí
  • Vyplněný Common proposal (nemusí být podepsaný), případně další přílohy (ČP o složení konsorcia, pre-existent knowledge, formulář pro druh výsledku NmetS,…)
  • Maximální intenzita podpory pro výzkumnou organizaci – 90%
  • Nepřímé náklady vykazovat metodou FLATE RATE 25% 
  • Maximální intenzita podpory na projekt – 74 %
  • Pokud návrhu nemáte 100 % míru podpory pro VUT, je třeba doložit závazek spolufinancování podepsaný řešitelem a vedoucím ústavu – dle metodiky FAST (konzultujte prosím s OPT předem)

Nejpozději do 13.7. 2022 musí hlavní uchazeč ze své datové schránky odeslat Potvrzení o odeslání návrhu v ISTA v pdf.

 

Kontaktní osoby:

Soutěž TAČR na VUT Brno – Ing. Martina Legátová (legatova@vutbr.cz, kl. 5237)

Soutěž TAČR na FAST – Ing. Milena Reinsch-Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl. 7166), Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz,kl. 7162)

Duševní vlastnictví, Common proposal – OTT – Mgr. Michaela Daňková (dankovam@vutbr.cz, kl. 4228)

Otázka DPH v projektech TAČR – Ing. Romana Sasková (saskova@vutbr.cz, kl. 5356)

Zadání do APOLLA pod programem financování: TM040