PROGRAM PODPORY VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI ČR A USA (2022-2026) – UZAVŘENÉ

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PODPORU VĚDECKÝCH VÝMĚN MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI PRO OBDOBÍ 2022-2026

V souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta ze dne 28. 2. 2002, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu vědeckých výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými pro období 2022-2026.

Odkaz na stránky výzvy na webu MŠMT naleznete zde.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. 9. 2021 – 14. 10. 2021

Zájem o účast v soutěži nahlaste prosím na OPT nejpozději do 29. 9. 2021!

Text výzvy naleznete zde.

Formuláře pro uchazeče: