Mobility Česko-Německo 2023-24

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-NĚMECKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2023 – 2024

Termín pro předkládání návrhů projektů: 19. 4. 2022 – 30. 6. 2022

Web: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-7

 

  1. CÍL PROGRAMU:

Podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů.

V rámci této výzvy není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.

 

  1. FINANČNÍ PODMÍNKY

maximální výše 200 000,- Kč/rok, tj. 400 000,- Kč na celou dobu řešení.

V rámci úhrad obdrží příspěvek na uhrazení nákladů na zahraniční cestu (letenka třídy economy, vlak II. vozové třídy), přiměřené (ekonomické) ubytování, stravné.

 

  1. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY NA ŘEŠENÍ SPOLEČNÉHO ČESKO-NĚMECKÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

Žádost o poskytnutí podpory na řešení společného výzkumného projektu musí být předložena paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů ve Spolkové republice Německo.

Součástí žádosti jsou následující přílohy:

Žádost_Mobility Německo 2023-2024

Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče

Příloha ČP

Profesní životopis

 

Na rektorátě budou připraveny předvyplněné dokumenty (čestné prohlášení, formulář žádosti, smlouva o účasti), které budou k dispozici pro podání žádostí.

 

  1. ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

do 30. června 2022 datovou zprávu prostřednictvím datové schránky poskytovatele vidaawt – zajistí OPT.

 

Kontaktní osoby pro české řešitele:

Mgr. Terezie Valová

Tel.: +420 234 812 285

E-mail: Terezie.Valova@msmt.cz

 

Informace pro řešitele:

  1. Do 20.6.2022 dát info na OPT, že máte zájem podat projekt
  2. Do 22.6.2022 vložit projekt do Apollo
  3. Do 23.6.2022 předložit dokumenty k podpisům pana rektora
  4. Do 30.6.2022 dodat formuláře v předepsané formě na OPT k zaslání datovkou

na email:  staffova.m@vutbr.cz, vavreckova.e@vutbr.cz