MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 2025

Výzvy pro podávání mezinárodních projektů s počátkem řešení v roce 2025:

 • na principu bilaterální spolupráce
 • projektů na principu hodnocení Lead Agency v rámci iniciativy Weave, kdy agentura vystupující jako vedoucí agentura hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a partnerská agentura výsledky hodnotícího procesu přebírá.

 

aktuální výzvy:

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce pro rok 2025:

  • Tchaj-wan – National Science and Technology Council (NSTC)
  • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)

Termín pro podání návrhů projektů je do 3. 4. 2024. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT do 18. 3. 2024.

 

Agentury zapojené do této výzvy:

  • Austrian Science Fund (FWF – Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG – Německo)
  • National Science Centre (NCN – Polsko)
  • Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS – Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF – Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR – Lucembursko)

Termín pro podání návrhů projektů je do 3. 4. 2024. Prosíme o nahlášení zájmu o podání projektu na OPT do 18. 3. 2024.

 

 • Mezinárodní LA projekty – GA ČR v pozici partnerské agentury:

LA Lucembursko: GA ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. V této výzvě vystupuje lucemburská agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR)jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 24. 4. 2024.

OPT informujte o svém záměru podání projektu do 8. 4. 2024.

• Kontinuální výzvy: