Obvyklá mzda zaměstnance na projektu

Stanovení v čase a místě obvyklých mezd a odměn zaměstnanců VUT podílejících se na přípravě a realizaci projektů.

Postupujte dle POKYNU Č. 32/2017  zde.