MEZINÁRODNÍ PROJEKTY NA PRINCIPU LEAD AGENCY

Výzvy pro podávání projektů na principu Lead Agency v rámci iniciativy Weave.

Přehled aktuálních výzev pro rok 2023, kde GA ČR vystupuje jak v roli LA, tak v roli partnerské agentury, naleznete zde.

 

vyhlášené výzvy:

• GA ČR V ROLI LEAD AGENCY

Agentury zapojené do této výzvy:

  • Austrian Science Fund (FWF – Rakousko)
  • German Research Foundation (DFG – Německo)
  • National Science Centre (NCN – Polsko)
  • Slovenian Research Agency (ARRS – Slovinsko)
  • Swiss National Science Foundation (SNSF – Švýcarsko)
  • National Research Fund (FNR – Lucembursko)

Návrhy projektů v rámci iniciativy Weave je možné podávat do 4. 4. 2023.

V případě zájmu podání projektu založte projekt v IS Apollo do 27. 3. 2023 a kontaktujte OPT – Ing. M.Reinsch Staffová (staffova.m@vutbr.cz, kl. 7166)

Více informací naleznete na stránkách GA ČR zde.

 

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Švýcarsko:

Grantová agentura České republiky (GA ČR) ve spolupráci se švýcarskou agenturou Swiss National Science Foundation (SNSF) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2024.

Českou část přihlášky je možné podat nejpozději 7 dní po zvoleném termínu na švýcarské straně, tedy do 10. 4., případně 9. 10. 2023.

Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.

Termín pro nahlášení zájemců na OPT je do 20. 3. 2023. případně 22. 9. 2023.

 

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Slovinsko:

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci se slovinskou agenturou (ARRS) v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Soutěžní lhůta začíná 11. 1. 2023. Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 7. 3. 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 28. 2. 2023, který stanovila pro slovinské uchazeče agentura ARRS.

Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.

Termín pro nahlášení zájemců na OPT je do 27. 2. 2023.

 

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Lucembursko

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2023. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci  lucemburskou agenturou National Research Fund (FNR)  v rámci iniciativy Weave. V této výzvě vystupuje lucemburská agentura FRN jako Lead Agency, tedy hodnotí návrhy projektů po vědecké stránce a GA ČR výsledky hodnoticího procesu přebírá.

Českou část přihlášky je možné podávat nejpozději do 27.4. 2023, tedy do 7 dnů po oficiálním deadlinu 20.4. 2023, který stanovila pro lucemburské uchazeče agentura FRN.

Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.

Termín pro nahlášení zájemců na OPT je do 19. 4. 2023.

 

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA USA (kontinuální výzva): Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Rakousko (kontinuální výzva): Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde. 

• GAČR V ROLI PARTNERSKÉ AGENTURY – LA Německo (kontinuální výzva): Informace k výzvě naleznete na stránkách GAČR zde.