Metodika M17+

Dokumenty Metodika hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory (2017+) a Definice druhů výsledků naleznete v přílohách na stránkách RVVI v následujícím odkazu.

 

Indikátor Article Influence Score (AIS) a kvartil dle AIS

Podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+) dochází k mnoha změnám v hodnocení publikačních výsledků vědeckých organizací. Jednou z nich je změna hodnocení článků v časopisech s IF zařazených do Journal Citation Reports (JCR) Web of Science. Jednu z klíčových roli bude hrát výše indikátoru Article Influence Score (AIS) a zařazení časopisů do kvartilu dle AIS, nikoli výše Journal Impact Factor (JIF) a zařazení časopisů do kvartilů dle JIF. Postavení časopisu v rámci oboru podle kvartilu AIS v JCR bude zohledňováno při hodnocení výsledků tvůrčí činnosti.

Návod, jak vyhledat kvartil časopisu dle AIS v daném oboru, najdete zde.

Další informace k hodnocení časopisů naleznete na stránkách KIC.

 

.