TAČR 2020 únor CHIST-ERA IV – UZAVŘENÉ

Mezinárodní cofundová výzva 2019 v oblasti ICT.

Vyhlášení na webu TAČR: https://www.tacr.cz/soutez/chist-era/call-2019/

Soutěžní lhůta pro podání zkrácené žádosti končí: 14. 2. 2020 do 17 hodin

Soutěžní lhůta pro podání celé žádosti končí: 30. 6. 2020 do 17 hodin

Nahlášení zájmu na OPT do 19. 12. 2019

Maximální intenzita podpory na projekt: 70% na českou stranu projektu. Výzkumná organizace má také maximální intenzitu podpory na projekt 70%.

Nepřímé náklady: Flate rate 25% z osobních nákladů a ostatních přímých nákladů