TAČR 2020 červen M-ERA.NET Call 2020 – UZAVŘENÉ

Mezinárodní cofundová výzva 2020 v oblasti materiálového výzkumu a inovací

Základní informace zde: https://www.tacr.cz/soutez/m-era-net/call-2020-3/

Soutěžní lhůta končí: 16. 6. 2020

Nahlášení zájmu na OPT do 15. 5. 2020

Maximální intenzita podpory na projekt: 85 % na českou stranu projektu. Výzkumná organizace má také maximální intenzitu podpory na projekt 85 %.

Nepřímé náklady: Flate rate 25% z osobních nákladů a ostatních přímých nákladů

 

Témata výzvy:

  1. Modeling for materials engineering and processing
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications*
  6. Materials for additive manufacturing

*TA ČR nepodpoří projekty, které se týkají regenerativní medicíny