Mobility Česko-Rakousko – UZAVŘENÉ

ČESKO-RAKOUSKÉ PROJEKTY V RÁMCI AKTIVITY MOBILITY S DOBOU ŘEŠENÍ 2022-2023

Uzávěrka:  30.4.2021

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí.

Formuláře žádosti jsou na https://sdv.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-9.

Způsobilost: ČP – zajistí rektorát

Finance: maximální výše 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení

V rámci výzvy budou podporovány: krátkodobé pobyty o délce trvání 1 – 15 dní; − dlouhodobé pobyty o délce trvání 1 – 3 měsíce.

Podání žádosti: Žádost o poskytnutí dotace na podporu společného výzkumného projektu musí být předložena současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho řešitelů v Rakousku.

Odeslání datovkou zajistí OPT

Dokumenty, které jsou součástí žádosti:

  • Čestné prohlášení k prokázání vybraných podmínek způsobilosti – zajistí rektorát
  • Vlastní žádost projektu
  • strana vlastní žádosti projektu s podpisy – OPT zajistí podpis rektora – dodejte do 23.4.2021
  • Profesní životopisy řešitelů českého týmu

Kontaktní osoba pro české řešitele Ing. Irena Šindelářová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 – Malá Strana Tel.: +420 234 812 294 E-mail: irena.sindelarova@msmt.cz

Do 23. 4. 2021 vložte projekt do IS Apollo

do 30.4.2021 do 10.00 hod. zašlete dokumenty k odeslání datovkou na email: staffova.m@vutbr.czvavreckova.e@vutbr.cz