INTERREG EUROPE 2021-2027

AKTUÁLNÍ VÝZVY:

2. výzva v programovém období 2021-2027 programu Interreg Europe: 

Odkaz na stránky výzvy: https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

Lhůta pro podání projektů běží do do 9.6.2023.

Prosíme o nahlášení zájemců na OPT do 26.4.2023. 

P​odpora pro programy INTERREG na FAST: Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D., kl.7160, stepanova@vutbr.cz, Mgr. Eva Vavrečková, kl. 7162, vavreckova.e@vutbr.cz

P​odpora pro programy INTERREG na rektorátu VUT: Ing. Jana Vránová, vranova@vutbr.cz; kl. 5236