Interreg V-A AT-CZ – UZAVŘENÉ

Web programu: https://www.at-cz.eu/cz

 

UZAVŘENÉ:

2020

​Aktuální otevřená výzva v programu Interreg AT-CZ se uzavře 3. 4. 2020 ve 14:00.

Více informací a potřebné dokumenty k přípravě projektového návrhu naleznete zde.

 

Aktuality:

 • Podpora česko-rakouské spolupráce po roce 2020 – podpis memoranda o budoucí spolupráci
 • Nová verze příručky pro příjemce – verze 4 (platná k 23. 4. 2019) – na webu programu
 • Nová verze Společných pravidel způsobilosti – verze č. 4 platná od 30. 4. 2019. Příručka je ke stažení zde.

 

výzvy 2019

Interreg AT-CZ – termín uzavření aktuálně vyhlášené výzvy je 11.10.2019, 14:hod (více informací na stránkách programu); další podklady naleznete zde

 • Nová verze příručky pro žadatele verze 4 (platná k 21. 9. 2018) ke stažení na webu programu
 •  termín uzavření aktuálně vyhlášené výzvy je 17. 5. 2019 ve 12:00 (více informací na stránkách programu); hodnocení přijatých žádostí v říjnu 2019;

Fond malých projektů (v rámci Interreg AT-CZ):

 • Uzávěrka sběru žádostí je 16. 1. 2019 (realizovat projekt je možné do 30. 9. 2019).
 • seminář pro potenciální žadatele Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika, který se uskuteční v Brně ve čtvrtek 6. 12. 2018 . Podrobnosti k Fondu malých projektů zde.
 • Podrobnosti k semináři a pozvánka – na Sharepointu.
 • Jak se dostat do místa semináře http://www.rrajm.cz/kdo-jsme/kontakty/jak-se-k-nam-dostanete/.

výzvy 2018

 • listopad 2018 – uzávěrka 23. 11. 2018 
 • Před podáním žádosti se prosím obraťte na zástupce příslušného Regionálního subjektu – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje – Mgr. Monika Knettigová.
 • dne 19. 11. 2018 se v prostorách KÚ Jihomoravského kraje v Brně koná od 10:00 do 15:00 hodbilaterální síťové setkání na téma „Rozvoj lidských zdrojů“ – více info na Sharepointu VUT – sekce Interreg (aktuality)
 • nové verze příruček k dipozici na https://www.at-cz.eu/cz/ke-stazeni/prirucky