Interreg Danube – UZAVŘENÉ

Jedná se o nadnárodní program spolufinancovaný z ERDF.
Web programu: http://www.interreg-danube.eu/

 

UZAVŘENÉ:

2019

Uzávěrka 3. výzvy programu je stanovena na 8. března 2019 ve 14:00 hod, kdy bude
elektronický systém (eMS) uzavřen. Jedná se o dvoukolovou výzvu. V prvním kole předkládá
řešitel tzv. Expression of Interest. Výzva je otevřena pro specifické cíle 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1,
pro další specifické cíle je tematicky zúžena, konkrétní specifikaci naleznete v této tabulce.
Zájemcům o výzvu a potenciálním žadatelům doporučujeme, aby si pečlivě přečetli všechny
dokumenty obsažené v balíčku pro žadatele.