Interreg Central Europe 2021-2027

Aktuální výzvy:

2. výzva v programovém období 2021-2027 programu Interreg Central Europe

Odkaz na stránky výzvy: https://www.interreg-central.eu/second-call-open/

Informace o výzvě budou doplněny.

Prosíme o nahlášení zájemců na OPT do 26.4.2023. 

P​odpora pro programy INTERREG na FAST: Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D., kl.7160, stepanova@vutbr.cz, Mgr. Eva Vavrečková, kl. 7162,  vavreckova.e@vutbr.cz

P​odpora pro programy INTERREG na rektorátu VUT: Ing. Jana Vránová, vranova@vutbr.cz; kl. 5236

 

uzavřené výzvy

1. výzva v novém programovém období 2021-2027 programu Interreg Central Europe: 

Termín pro podání návrhů projektů je do 23. února 2022.

Program podpoří příjemce 80% spolufinancováním ze zdroje ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Pokud s programem Interreg CE nemáte zatím žádné zkušenosti na stránkách výzvy naleznete tzv. Beginner’s Guide, kde se v rychlosti dozvíte, na jaká témata program cílí, co a koho bude financovat, jaké jsou minimální požadavky pro projektová partnerství a jak vyhledat možné partnery projektu.

Pokud už jste s programem Interreg CE dříve pracovali, bude Vás zajímat přímo stránka výzvy zde. Dozvíte se tam jednotlivé kroky, které je třeba následovat pro úspěšné podání projektové žádosti v této výzvě.

Nezbytnou součástí výzvy jsou programové manuály a přílohy výzvy. Veškeré dokumenty naleznete ke stažení v dolní polovině stránky výzvy zde.

Národním koordinátorem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

Kontaktní osoba na MMR:

Stella Horváthová

Odbor evropské územní spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

e-mail: stella.horvathova@mmr.cz

tel: +420 224 862 213

mobil: +420 731 628 385

 

Kontakt na OPT: Mgr. Zita Štěpánová (stepanova@vutbr.cz, kl. 7160), Ph.D., Mgr. Eva Vavrečková (vavreckova.e@vutbr.cz, kl. 7162)

Kontakt na RE: Ing. Klára Hejčová, RE-OPP (hejcovak@vutbr.cz, kl. 5259)

 

Zájemce o podání projektu prosíme o nahlášení na OPT (stepanova@vutbr.cz, kopie: vavreckova.e@vutbr.cz) nejpozději do 3. 2. 2022.