Horizont Evropa – výzvy a akce

ERC zveřejnila předběžné termíny výzev pro rok 2023. Po dvou letech se tak vrací k původnímu kalendáři (z předchozího rámcového programu H2020). Termíny podléhají schválení v Pracovním programu ERC pro rok 2023 a mohou se ještě mírně změnit. Podrobnosti najdete zde.

 

• Hlavní pracovní program Horizont Evropa na období 2021-2022 byl přijat Evropskou Komisí.  Program popisuje hlavní cíle a oblasti, které obdrží financování ve výši 14,7 miliard EUR. Investice mají zrychlit zelený a digitální přechod, ale také rovněž přispět k udržitelnému zotavení z pandemie. Tento program má také za cíl podpořit partnerství mezi různými organizacemi napříč Evropou a posílit jejich zapojení do různých akcí.

Odkaz na nově vydaného Průvodce programu Horizont Evropa (Programme guide) naleznete zde. Průvodce obsahuje podrobné pokyny ke struktuře, rozpočtu a politickým prioritám programu. Účelem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům porozumět programu a jeho výzvám, a připravit jejich návrhy tím, že se vyhýbá technické slovní zásobě, právním odkazům a žargonu a snaží se pomoci čtenářům najít odpovědi na jakékoli praktické otázky týkající se konkrétních částí návrhů.

 

• Rámcový program Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Europa byl schválen Evropskou komisí na období 2021 – 2027. Evropská rada pro výzkum (ERC) v roce 2021 alokuje 1,9 bilionů EUR na podporu excelentního výzkumu určenou pro začínající i etablované vědce.

Program ERC pro Horizont Evropa si můžete přečíst zde.

Bližší informace naleznete na stránkách ERC na tomto odkazu.

  • První strategický plán programu HORIZONT EVROPA zde
  • Průvodce etickou problematikou zde